Odběry zajistí tři mobilní odběrové týmy, které objedou 17 domovů a pomocí rychlotestů budou otestováni na přítomnost protilátek proti nemoci COVID-19. Testování proběhne v příštím týdnu. V sedmnácti dětských domovech v regionu žije přibližně 560 dětí a pracuje asi 460 zaměstnanců.

„Šíření nákazy v hromadných zařízeních je velmi rychlé a nebezpečné. V dětských domovech fungují mikrosvěty, které ovšem nejsou úplně uzavřené. Děti se vrací od rodičů nebo přicházejí nové. Jsou často bezpříznakovými přenašeči, což situaci o to víc komplikuje. Virus mohou do domovů přinést i jeho zaměstnanci,“ vysvětlil důvody testování hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Odběry pro Moravskoslezský kraj zajistí Vítkovická nemocnice, která do domovů vyšle tři mobilní odběrové týmy. Zdravotníci využijí rapid testy, které zajistí výsledky do patnácti minut.

„Rychlotest ukáže, zda mají na koronavirus protilátky. Pozitivní výsledek v tomto případě může znamenat, že nemoc buď prodělali, nebo ji aktuálně prodělávají. Proto v těchto případech budou provedeny i klasické testy, které nemoc potvrdí, nebo vyloučí,“ přiblížil hygienik Vítkovické nemocnice Radek Mikšík.

Vítkovická nemocnice povolala na mobilní testování speciální tým, kteří tvoří pracovníci z řad zdravotníků, ale i vyučující ze Střední zdravotnické školy AGEL.

„Výhodou tohoto skvělého spojení je dlouholetá zkušenost pracovníků ze zdravotnického prostředí propojená s empatií pedagoga, který má s prací s dětmi a mládeží zkušenost a dovede je v této situaci uklidnit či rozptýlit,“ uvedla Miroslava Sumková z představenstva společnosti AGEL.

Testování v dětských domovech a v domovech seniorů doplní velké testování reprezentativního vzorku pěti tisíc lidí napříč regionem, které Moravskoslezský kraj spustí 2. května. Všechny výsledky pomohou ověřit hypotézu, že mezi obyvateli kraje je skupina osob, která nákazu koronavirem prodělala, ale neví o tom.

„Veškeré poznatky získané během všech našich testování dá Moravskoslezský kraj k dispozici všem dotčeným odborníkům. Tyto informace budou jistě pro řešení aktuální epidemiologické situace užitečné,“ uzavřel hejtman Vondrák.