Zatímco o manželské nevěře mlčí téměř každý druhý (41 procent) a o závislosti na lécích téměř každý třetí člověk (29 %), o dluzích se svým okolím nemluví každý čtvrtý člověk (24 %). Pro Čechy je tak snazší mluvit například o závažném onemocnění (21 %), duševní úzkosti (21 %) či možnosti ztráty zaměstnání (10 %).

Dluhy představují pro zadluženého člověka velké finanční i psychické břemeno. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury STEM/ MARK pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika, zabývající se správou pohledávek. Největší obavy svěřit se se svými finančními problémy mají lidé svým rodičům a dospělým dětem, naopak nejméně se obávají rozhovoru o dluzích s doktorem či psychologem.

Příkladem může být příběh paní Anny, která je už v důchodovém věku. Aby splatila dva své finanční závazky ve výši několika desítek tisíc korun, které si vzala pro svého syna, musela si najít práci. Své dluhy paní Anna před svou rodinou tají. Její manžel o půjčkách nemá ani ponětí, splátky platí přímo terénním poradcům, kteří ji navštěvují podle domluvy v práci.

Ani rodině, ani knězi

„Mnoho lidí se se svými finančními problémy obává svým blízkým svěřit. Mají strach zejména z dopadu této informace na jejich rodinu, kdy se je snaží chránit před možnými problémy, a udržovat tak doma pozitivní a optimistickou náladu. Dalšími důvody bývají často stud, hrdost či strach ze ztráty důvěryhodnosti," sdělila Markéta Fixová ze společnosti KRUK. Zatajování dluhů zejména svým blízkým podle ní může mít přitom vážné důsledky nejen na rodinnou atmosféru, ale také na důvěru mezi jejími členy," dodává.

Nejhůř se Čechům svěřuje se svými dluhy zejména rodičům a dospělým dětem. Téměř každý čtvrtý člověk se obává svěřit se také kamarádům, manželovi, manželce či partnerovi, sourozencům, ale i například knězi. Větší obavy svěřit se mají ženy než muži. Rodičům se bojí říct o svých finančních problémech každá pátá žena a každý sedmý muž.