Moravskoslezský kraj uzavřel v tomto týdnu se společností Teva Czech Industries dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. Po Třineckých železárnách a společnosti BorsodChem MCHZ jde už o třetí firmu, která se v tomto směru s Moravskoslezským krajem dohodla a zavázala se k aktivitám, podniknutým nad rámec zákonných požadavků.

„Intenzivně pracujeme na naplnění vize, že překonáme image kraje s mimořádně znečištěným vzduchem a dobrovolné dohody s významnými průmyslovými podniky jsou jednou z možností, které k tomu pomohou. Je důležité nejen dodržovat zákonné limity, ale dělat i něco navíc nad rámec legislativy,“ konstatuje hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Kraj v dobrovolné dohodě slíbil například zvýšit náklady na nadlimitní čištění svých silnic, finančně podpoří ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol. Ze svého rozpočtu přispěje na výměnu starých kotlů za ekologické, podělí se o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší a zafinancuje další aktivity, vedoucí k čistějšímu ovzduší.

Společnost Teva Czech Industries se v dobrovolné dohodě kromě jiného zavázala investovat do roku 2020 minimálně dvacet milionů korun do ekologických a bezpečnostních řešení. Každoročně také zajistí údržbu zeleně a komunikací v areálu společnosti i novou výsadbu za půl milionu korun a bude nakupovat energie jen z obnovitelných zdrojů.

„Dopady naší výrobní činnosti na životní prostředí si uvědomujeme a snažíme se je minimalizovat. Trvale zlepšujeme technologické procesy, používáme účinná zařízení pro zachycování emisí a omezujeme množství látek vypouštěných do ovzduší. Využíváme vlastní moderní čistírnu odpadních vod a od příštího roku budeme k pokrytí našich energetických potřeb používat jen zemní plyn. Jeho energetický potenciál maximálně využíváme odběrem tepla z odpadních plynů,“ říká jednatel opavské společnosti Teva Czech Industries Jaroslav Chylík.

Kraj v současnosti jedná s dalšími významnými průmyslovými podniky v regionu o možnostech uzavření dobrovolných dohod.