S dvanácti aktéry Legerský uzavřel dohody, které ve čtvrtek posvětil Krajský soud v Ostravě. Všichni vyvázli s podmíněnými tresty, zákazy vstupu na fotbalová utkání a peněžitými tresty. Rozsudky jsou pravomocné. U zbývajících pěti obžalovaných bude pokračovat standardní hlavní líčení.

Byla jednání tvrdá?
Ne. Dal jsem jednoznačně najevo, že co se týká podmínek a zákazu vstupu, tam vyjednávat nebudu. Jediné, kde jsem to byl ochoten diferencovat, byly peněžité tresty.

Takže mantinely byly jasně dány….
Ano. Řekl jsem jasně: Tady je moje nabídka. Berte, nebo nechte ležet.

Někteří ji nevzali…
Jeden z obžalovaných, u kterého bych si dokázal představit podmíněný trest, dohodu vůbec nechtěl. Další by na dohodu přistoupili, když ale zjistili, že bychom se mohli bavit pouze o výši nepodmíněného trestu, zájem o další jednání opadl.

Na čem jednání ztroskotala?
Ztroskotala na jejich trestní minulosti. S ohledem na ni jsem nemohl akceptovat podmíněný trest.

Můžete přiblížit průběh jednání o dohodách, scházeli jste se opakovaně?
Vzhledem k počtu obžalovaných a současné epidemické situaci si vůbec nedokážu představit, že bych se s každým několikrát scházel. Klíčové parametry dohody jsem s obhájci dojednal telefonicky. Obhájci pak zjišťovali stanoviska svých klientů. Poté jsme si domluvili schůzku. Připravil jsem dokumenty, maličkosti se doplnily během osobního jednání na krajském státním zastupitelství, kde již byli i obžalovaní. Například se jednalo o výši splátek, pokud je obžalovaní chtěli.

Co je vlastně podmínkou pro jednání o dohodě o vině a trestu s obžalovanými?
Podmínkou takového postupu je, že prohlásí, že spáchali skutek, který je jim kladen za vinu. To je také základní předpoklad pro to, abychom se eventuálně mohli pohybovat mimo trestní sazbu pět až dvanáct let.

Na jakých trestech jste se dohodl se dvanácti obžalovanými?
Pokud jde o tresty, ty spočívaly v trestu odnětí svobody, ale s tím, že jejich výkon byl odložen na určitou zkušební lhůtu, u některých z nich se současným stanovením dohledu probačního úředníka. Dále šlo o tresty zákazu vstupu na fotbalová utkání FC Baníku Ostrava a české reprezentace. A také o peněžité tresty.

Můžete být konkrétnější?
Podmíněné tresty mají všichni stejné, a to tři roky s podmíněným odkladem na maximální zkušební dobu, tedy v trvání pěti let. Dva z nich mají navíc stanovený dohled probačního úředníka. Zákazy vstupu na fotbalová utkání jsou v rozmezí od pěti do deseti let. Platí pro vstupy na utkání FC Baníku Ostrava a české reprezentace.

Na všechna utkání?
Ano. Reprezentační, ligová pohárová, přípravná i přátelská. Prostě všechna, která se ke klubu a reprezentaci vztahují.

A peněžité tresty?
Peněžité tresty se pohybují od pětačtyřiceti tisíc do 109 500 korun.

Co rozhodovalo o výši peněžitého trestu?
Byla zohledněna role jednotlivých obžalovaných při trestné činnosti, jak do ní byli angažováni. Dále jsem zohlednil jejich minulost, sklony k neuváženému jednání v rámci fanouškovské komunity a podobně.

Nemáte teď obavu, že o dohodu a podmíněný trest budou usilovat například i lupiči, kteří někoho přepadnou a způsobí mu vážné zranění?
Chtít mohou. Ale to, kam se můžeme dostat s trestem, má své mantinely. Každý případ je individuální, záleží na okolnostech, o jakého pachatele jde a podobně.