Podle Radky Nastoupilové tiskové mluvčí ČIŽP, inspektoři uložili pokutu za porušení chemického zákona a za neplnění povinností týkajících se označování nebezpečných chemických směsí.

„Firma dovážela chemické látky obsažené ve směsích v celkovém množství přesahujícím hodnotu danou nařízením REACH, to znamená jednu tunu za rok, aniž by je podle nařízení registrovala. U kontrolovaných směsí chybělo signální slovo, věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. Společnost tak porušila nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) – nařízení CLP1,“ sdělila Radka Nastoupilová s tím, že rozhodnutí o uložení sankce již nabylo právní moci.

Inspektoři zjistili, že firma v letech 2017 a 2018 dovezla a uvedla na trh 1424 kilogramů nebezpečné, dráždivé, zdraví škodlivé a vysoce hořlavé chemické směsi a nezajistila její označení podle požadavků Evropského parlamentu a Rady. Na označení nebylo uvedeno signální slovo „nebezpečí“ ani pokyny pro bezpečné zacházení.

„Označení nebezpečných chemických směsí nebylo v souladu s požadavky dle nařízení CLP. Dovozce a dodavatel také prokazatelně v roce 2017 uvedl na trh 15 613 kilogramů chemických směsí, které v termínu neoznámil do registru Ministerstva zdravotnictví České republiky, takzvaného registru CHLaP2. Přitom jde o základní povinnost každého dovozce při uvádění nebezpečných chemických směsí na trh,“ upřesnil Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Dovoz neregistrovaných látek na území EU vnímá ČIŽP jako nejzásadnější porušení v oblasti chemických předpisů, které narušuje systém regulace nebezpečných látek v EU a zvýhodňuje dovozce takových látek oproti konkurenci. „Výše pokuty je přiměřená rozsahu porušených povinností, má nápravný a do budoucna preventivní charakter,“ dodal Karel Kozubek.

Požár včelína v Suchdole nad Odrou.
Požár zabil v Suchdole nad Odrou tisíce včel