„Díky investicím v celkové výši 330 milionů korun teď má Moravskoslezský kraj k dispozici jedno z nejmodernějších perinatologických center v republice s kapacitou až 2 700 porodů ročně,“ řekl dočasně pověřený ředitel FNO Petr Vávra.

Nový pavilon umožní sjednocení všech pracovišť Gynekologicko – porodnické kliniky pod jednu střechu a tím odpadnou mnohdy komplikované převozy a hlavně dojde k rozšíření celého perinatologického centra. „Porodní sál je kompletně vybaven špičkovým monitorovacím systémem, zcela nové přístrojové vybavení máme i na JIP. Onkogynekologové budou nově pracovat s moderní laparoskopickou soustavou s velmi vysokým rozlišením i s novými technologiemi umožňujícími kvalitnější zobrazovaní uzlin.

Zcela nový bude i onkogynekologický stacionář pro pacientky podstupující chemoterapii. Vše, o čem hovořím, výrazně zkvalitní léčebnou péči,“ říká uznávaný lékař Ondřej Šimetka, který je pověřený vedením kliniky.

Oproti roku 2017, kdy musel být provoz Gynekologicko-porodnické kliniky FNO kvůli přestavbě omezený, loni počet porodů neustále vzrůstal. Za 12 měsíců uplynulého roku se ve FNO narodilo 2443 dětí. A to je nejvíce za 20 let. V 98 případech lékaři z FNO pomohli na svět dvojčatům a také jedněm trojčatům.