Koncem března starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný informoval dopisem ministra zemědělství Miroslava Tomana, že obec je připravena stavbu přehrady tolerovat výměnou za návrat zrušených kompenzací. O této iniciativě bylo informováno také Povodí Odry jako investor.

„Pokud se vrátíme k tomu, co nám bylo slíbeno v roce 2008, to znamená že se udělá přeložka silnice společně s obchvatem celé obce bez etapizace, tak tu nechtěnou přehradu začneme tolerovat,“ informoval o iniciativě starosta Heřminov Ludvík Drobný v České televizi s tím, že zatím uběhla příliš krátká doba, než aby bylo možné čekat reakci ministerstva.

PŘEHRADA S OBCHVATEM

Vodní dílo Nové Heřminovy má dvě verze schválené vládou. Topolánkova vláda v roce 2008 schválila realizaci velkorysého projektu za 9,5 miliardy korun. Sobotkova vláda z projektu v roce 2014 v rámci úsporných opatření vypustila příliš nákladné prvky a tím snížila předpokládané investice na 6,6 miliardy korun. Největším úsporným škrtem bylo vypuštění miliardového obchvatu Nových Heřminov, který byl Topolánkovou vládou obci prezentován jako kompenzace za škody způsobené přehradou.

Občané Heřminov jsou jednotní. Téměř všichni jsou připraveni ustoupit přehradě, pokud se do projektu vrátí kompenzační opatření schválené Topolánkovou vládou v roce 2008. Heřminovští sice obětují část obce přehradě, ale výměnou se zbaví obávané silnice I/45. Varuje před ní například automapa Allianz, která hledá nejrizikovější úseky na silnicích v Česku. „V Moravskoslezském kraji dopadla nejhůře zatáčka na silnici I/45 v katastru obce Nové Heřminovy. Celostátně se tento úsek umístil na 4. místě,“ komentoval dopravní situaci v Nových Heřminovech Václav Bálek z pojišťovny Allianz.