Krnované toužili mít podobně jako v jiných městech historickou lokomotivu na podstavci. 

Železničáři sehnali v cukrovaru vyřazenou parní lokomotivu ČKD, které se přezdívá Bufan. Umístili ji na podstavec a označili transparentem „Dar železničářů městu Krnov“. Předání lokomotivy zástupcům města přihlížely stovky svědků.

FOTO Z HISTORIE 

Historické fotky ve fotogalerii níže dokazují, že železničáři v čele s budoucím ministrem dopravy Vladimírem Blažkem darovali lokomotivu Bufan městu Krnov. Stovky svědků přihlížely slavnostnímu předání a převzetí daru. Jak se stalo, že Bufan městu nepatří a má jít do dražby? Zdroj: Kronika města Krnova rok 1972

Slavnostní předání lokomotivy Krnovanům si osobně vzal na starost náčelník Střední dráhy Vladimír Blažek, který se krátce na to v roce 1975 stal československým ministrem dopravy.

Evropská unie dotovala projekt Virtuální muzeum, který představil krnovské textilnictví a varhanářství. Po uplynutí lhůty udržitelnosti nechalo město Krnov tento oblíbený web  smazat.
Poznámka Fidela Kuby - Dotace na muzeum

„Lokomotiva je umístěna na zděném podstavci vedle nádraží na Leninově ulici. Slavnostní předání provedl náčelník Střední dráhy ing. Blažek a dar převzal předseda Městského národního výboru soudruh František Ivánek,“ zaznamenal tuto událost krnovský kronikář s tím, že lokomotivu v Krnově vítal průvod, který prošel od nádraží po třídě Sovětské armády k Divadlu Julia Fučíka.

Město: V naší evidenci není 

Lokomotiva byla součástí Krnova přes 40 let. Zpočátku o ni nadšení železničáři vzorně pečovali, ale časem přišly jiné starosti. Historická lokomotiva chátrala, rezivěla a navíc ji začali ohrožovat zloději kovů.

LOKOMOTIVU BUFAN železničáři slavnostně darovali městu. Před krnovským nádražím stála 43 let. Pak se ukázalo, že vlastnické vztahy jsou nejasné. Bufan byl převezen do Kněževsi.  Vrátí se zpátky do Krnova?Zdroj: Deník/Fidel Kuba

V roce 2014 se ukázalo, že město darovanou lokomotivu nikdy nepřevzalo do evidence jako svůj majetek. Otázkou je, zda lokomotiva vůbec někdy patřila Československým státním drahám ČSD, které ji městu darovaly. Majitelem krnovského Bufanu před vyřazením z provozu nebyly ČSD, ale Chemické závody Ostrava. Pomalé Bufany posunovaly vagony pouze na vlečkách v cukrovarech, ale na běžných tratích nejezdily.

Karlova Studánka v zimě. Ilustrační foto.
Premiér Babiš o koronaviru: V Karlově Studánce jsou připraveni! Jak to myslel?

Lokomotivu s nejasnými majetkovými vztahy z Krnova odvezli zástupci Depa historických vozidel Českých drah v Lužné u Rakovníka, aby ji ochránili před zloději kovů. Skončila na základně Klubu historie kolejové dopravy v Kněževsi. 

Současné vedení města se nevzdává naděje na návrat lokomotivy. Po změnách ve vedení společnosti České dráhy opět žádá, aby se z Kněževsi na Rakovnicku vrátila na původní adresu: Hlavní nádraží Krnov

Pokud soud povolí obnovu procesu, hrozí Radimu V. až deset let vězení.
Muž skočil z policejního okna, ztratil paměť, teď stojí u soudu za další loupež

„Už loni jsme oficiálně deklarovali náš zájem o navrácení lokomotivy. Kvůli nevyjasněným vlastnickým vztahům ale jednání nepostoupila a mašinka měla jít do dražby. K ní však nedošlo a proto jsme v polovině února opět České dráhy požádali o stanovisko, za jakých podmínek by k jejímu návratu mohlo dojít,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil.