„Firma radikálním nepřiměřeným ořezem trvale poškodila celkem 20 stromů podél silnic ve Frenštátu pod Radhoštěm a Velkých Albrechticích,“ potvrdila Radka Nastoupilová, tisková mluvčí ČIŽP. V podbeskydském městě bylo ořezem poškozeno celkem sedm jasanů ztepilých – pět na pozemku Moravskoslezského kraje a dva na pozemku soukromém. „Stromy měly být přiměřeně ořezány pouze v průjezdném profilu komunikace. Firma jim však odstranila devadesát procent objemu korun. Řezem vznikly velké rány a došlo ke zkrácení délky života stromů,“ vysvětlil Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava.

Podobně skončilo také třináct stromů podél komunikace ve Velkých Albrechticích. Deset jasanů, dvě lípy a jeden habr na pozemku kraje nepřiměřeným zásahem přišly o osmdesát až sto procent svých korun. Také zde došlo k trvalému poškození dřevin. „Inspektoři navíc dle obchodního rejstříku zjistili, že ořez dřevin není zcela předmětem podnikání pokutované společnosti. K provádění arboristických zásahů nemá patřičné znalosti. Jako přitěžující okolnost jsme také vyhodnotili, že firma je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu, kde se zavazuje ke sledování platných zákonných požadavků týkajících se životního prostředí a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí při své podnikatelské činnosti,“ uvedl dále Kozubek.

Firma se proti uložené pokutě neodvolala, což Deníku potvrdil jednatel pokutované společnosti Ľubomír Švéda. „Oni to tak vyhodnotili a my jsme se už neodvolávali. Je to věc názoru. Udělali jsme opatření, mimo jiné školení zaměstnanců, kteří mají ořezy na starost, aby se to v budoucnu neopakovalo,“ řekl. Stotisícová sankce je od 16. října pravomocná.

I letos si děti i dospělí ve Slatině užili hodně radosti při vyřezávání dýní.
Dlabáním dýní se bavily nejen děti