Po dobu jedné hodiny se můžete s trochou nadsázky řečeno kdykoli od pátku 10. do neděle 12. ledna stát ornitology. Stačí vám k tomu jediné. Šedesát minut sledovat krmítko nebo jiné místo, kde rádi pozorujete ptactvo a pečlivě si zapisovat, kolik zástupců jednotlivých druhů sem přilétá. Událost se nazývá Ptačí hodinka a jde o projekt České společnosti ornitologické.

Jak na to?

Pravidla jsou jednoduchá. Sčítá se vždy po dobu šedesáti minut kdykoli během dne, výběr lokality je, jak již bylo řečeno, rovněž na každém zájemci. Přičemž je nutné brát v úvahu všechny ptáky, kteří budou během dané hodiny k vidění, nemusí nutně na krmítku přistát, ale stačí, když jen prolétnou kolem.

Důležité však je, že se ve finále vždy zapisuje ten nejvýše zaznamenaný počet opeřenců, jenž se v našem zorném poli objevil. Pokud tedy například spatříme nejdříve dva kosy, o dvacet minut později jen jednoho a za čtyřicet minut jich bude krmítko okupovat hned pět naráz, zapíšeme číslovku pět.

A to buď do elektronického formuláře v mobilu či počítači, nebo tužkou na papírový formulář, který je volně ke stáhnutí na www.ptacihodinka.birdlife.cz. Zde zájemci rovněž naleznou i veškeré informace k Ptačí hodince. Výsledky sčítání je potřeba elektronicky či poštou odeslat do 17. ledna.

Co radí ornitolog?

V souvislosti se sčítáním opeřenců se naše redakce obrátila s několika dotazy na Patrika Molitora ze Slezské ornitologické společnosti. Podle něj je nejvhodnější sčítat ptáky na krmítkách v ranních hodinách, protože se po proběhlé noci potřebují nasytit.

„Pro širokou veřejnost bych asi doporučil vlastní krmítko na zahradě, nejlépe viditelné přímo z okna, jelikož v zimě hodinu postávat někde venku nemusí být například pro menší děti zrovna příjemné. Z tepla domácnosti si během sčítání můžete dát čaj, otevřít příručku k určování ptáků a lépe se tak v druzích orientovat,“ radí Patrik Molitor, který se, pokud mu to pracovní záležitosti dovolí, do akce rovněž zapojí. V loňském roce takto proběhlo historicky první sčítání ptactva.

„V rámci naší územní působnosti loni pozorované druhy nijak nevybočovaly, zajímavé ale bude srovnat výsledky z roku 2019 a 2020, které mohou nastínit třeba úbytek některých druhů a podobně. Opravdu raritní druh se objevil naposledy v roce 2016, kdy na krmítku v Ostravě byla pozorována sýkora azurová, která byla v České republice poprvé doložena od roku 1873,“ dodává ornitolog.

Na „bedně“ skončili sýkora a vrabci

Loni se do premiéry Ptačí hodinky zapojilo napříč republikou přes 14 tisíc účastníků. Na pomyslných stupních vítězů skončila jako vůbec nejčastěji pozorovaný pták sýkora koňadra, následovaná vrabcem polním, třetí příčka patřila vrabci domácímu, čtvrtá sýkoře modřince, pátá pak zvonku zelenému.

Konkrétně v opavském okrese se loni do sčítání zapojilo 109 osob, které zaznamenaly 2210 ptáků. Výsledky se od těch republikových trochu liší, pořadí na Opavsku bylo následující: nejčastějším návštěvníkem krmítek byl vrabec domácí a poté sýkora koňadra, vrabec polní, sýkora modřinka a zvonek zelený.