POLIČNÁ
První písemná zmínka o obci: 1310
Počet obyvatel: 1755
Zajímavosti:
První zmínka o Poličné pochází z roku 1310, kdy se obec jmenovala Arnoltovice. O názvu Poličná můžeme poprvé slyšet kolem roku 1390. Obec leží v údolí potoka Loučka na okraji Podbeskydské pahorkatiny a z jihu ji lemují Hostýnské vrchy. Od města Valašského Meziříčí, jehož byla součástí až do konce roku 2012, ji odděluje řeka Vsetínská Bečva. V obecní znaku je v modrém štítě vyobrazena stříbrná radlice podložená otkou, z níž vyrůstá větev lísky se dvěma listy a nahoře pak se třemi zlatými oříšky. (Zdroj: policna.cz)

Zájem o bydlení v Poličné roste

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Před velkou vodou ochrání Poličnou hráz za desítky milionů korun

Významné osobnosti obce:Hynek Kašlík (1861 – 1943), společenský organizátor, pedagog, jeho obecně prospěšné aktivity mu vynesly čestné občanství nejen v Poličné, ale také ve Vidči.Bohumil (Miloš) Kašlík (1894 – 1974), spisovatel, kulturní organizátor, národopisný pracovník, stál u zrodu jednoho z nejstarších moravských folklorních souborů – Valašského souboru písní a tanců Bača.Václav Kašlík (1917 – 1989), hudební skladatel, dirigent, operní režisér.Josef Místecký (1891 – 1957), architekt, navrhl řadu interiérů a rodinných domů, pro expozici školy na světové výstavě v Paříži navrhl ložnici, která byla odměněna cenou Grand Prix.

ROZHOVOR SE STAROSTOU

Meziříčí se nechovalo macešsky, ale je lépe, když si obec řídíme sami

KNIHA

Nová publikace představí čtenáři dnešní Poličnou

Vydání knihy, která přiblíží především současnost obce, připravují aktuálně v Poličné. Podle starosta Vladimíra Místeckého v ní však nebudou chybět ani nezbytná základní historická data.

„Nevěnujeme jim ale tolik prostoru. Před časem totiž ještě (historik) Ladislav Baletka vydal almanach, kde byla historie obce velice dopodrobna popsaná. Nechtěli jsme vše znovu kopírovat,“ vysvětluje Místecký.

Připravovaná publikace se bude současné Poličné věnovat zhruba na dvou stech padesáti stranách. Velmi bohatá bude také po stránce fotografií. Současně s novou knihou vyjde i reedice zmíněného almanachu. 

NOVÁ CISTERNA

Hasiči z Poličné získali novou cisternu, nahradila vůz darovaný z Holandska

Novou cisternovou automobilovou stříkačkou Scania za zhruba sedm milionů korun se pyšní dobrovolní hasiči v Poličné.

Nahradila cisternový vůz Magirus, který místní hasičský sbor získal darem do holandského města Bussum v době, kdy Poličná ještě byla součástí města Valašské Meziříčí.

Bussum je meziříčskou partnerskou obcí.
Obec Poličná získala na pořízení nové Scanie dotaci tři a půl milionu korun. Zbylé prostředky uhradila z vlastního rozpočtu.

„Původně využívaný vůz Magirus jsme věnovali dobrovolným hasičům v nedalekých Policích, kterým dosud auto s cisternou chybělo,“ přiblížil starosta Poličné Vladimír Místecký. (mib)

ODPADY

Odpady přiváželi i lidé z okolí, obec proto redukuje nádoby

Více popelnic doma, méně na veřejných prostranstvích. Takovou cestou se vydali v Poličné v reakci na nešvar, který v obci vypozorovali.

„Lidé z okolí se naučili vozit svůj odpad k nám do našich nádob na komunální odpad. Proto jsme je odstranili a raději přidali do každého domu navíc popelnici na papír a na plasty,“ popsal starosta Poličné Vladimír Místecký.

Kromě nádob na směsný komunální odpad, mizí z veřejného prostoru také větší hnízda na papír a plasty.

„Zatímco všichni jsou optimisté a říkají, že nepořádek nebude, já jsem trochu pesimista. Ale vyzkoušíme to,“ usmívá se starosta. 

TIP NA VÝLET: Za památkami Poličné v okolí obce
Pokud zavítáte do Poličné, rozhodně si vyhraďte dostatek času na prohlídku jejího malebného okolí. Za návštěvu jistě stojí místní krásná kaple Panny Marie, která se nachází v jižní části obce zvané Na Kotlině. Roku 1940 byla postavená architektem Josefem Místeckým na místě původní kaple pocházející z roku 1875. Ke kapličce se tradičně v srpnu koná pouť. Poličnou také prochází Naučná stezka T. G. Masaryka, která vede z náměstí ve Valašském Meziříčí a pokračuje právě přes Poličnou do sedla pod Piškovou. U mostu přes Vsetínskou Bečvu se pak nacházejí tři památné lípy a pomník připomínající popravené vlastence, Stanislava Mikoláška, Miroslava Ondrašíka a Jana Mazala. V Poličné si můžete zahrát také discgolf, hledat „kešky“ nebo zajít do venkovní posilovny.  

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

Deník na návštěvěZdroj: Deník