Pokaždé, když projíždím Jeseníkem nad Odrou, vybavuje se mi obraz ze čtvrtečního rána 25. června 2009. Z říčky Luhy je jezero, které pokrylo velkou část centra. Všude jsou unavení hasiči a policisté, kteří se snaží pomoci každému, kdo zrovna potřebuje. Obrázek z ddalšího dne je ještě o mnoho děsivější. Voda opadla a až teprve teď se ukazuje, co v noci z 24. června napáchala povodňová vlna. Jsou tady oběti na životech a mnohamilionové škody.

Jako střihem se v myšlenkách přenáším do října 2013. Je pátek 11. října a na pódiu v místním kulturním domě starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček přebírá hlavní ocenění za vítězství v celostátní soutěži Vesnice roku.

Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Jeseník nad Odrou je dnes malebnou obcí, která se stále rozvíjí a jde to vidět nejen v samotném Jeseníku nad Odrou, ale i v jeho částech Hůrka, Blahutovice, Polouvsí a Hrabětice. Třeba v Blahutovicích před nedávnem zpřístupnili novou rozhlednu vybudovanou v projektu přeshraniční česko-polské spolupráce, v červnu otevřeli cyklostezku vybudovanou společně s obcí Vražné, která vede z Vražného přes Jeseník nad Odrou až do místní části Hůrka. „To byly v poslední době naše největší investiční akce, ale dokončujeme také jednu akci, o které se moc neví,“ říká starosta Tomáš Machýček. Oč jde?

Rozhledna v Blahutovicích u Jeseníku nad Odrou měří 27 metrů, vyhlídková plošina je 15 metrů nad zemí. Slavnostní otevření, 26. srpna 2021.
Nad Blahutovicemi se tyčí nová rozhledna, pojďte se na ni podívat

„Za poslední dva roky jsme dali dost peněz do místního hřbitova. Dělaly se nové chodníky, nové brány, nová márnice, netradičním způsobem se udělaly terénní úpravy, kolumbárium. Myslím si, že náš historický hřbitov dostal a dostává úplně jiný ráz, a řekl bych, i netradiční formu.“ Když později hřbitov navštívím, dávám v duchu starostovi za pravdu – na Novojičínsku na hřbitov s podobnou úpravou člověk nenarazí.

Na návsi v Jakubčovicích nad Odrou stojí dřevěná zvonička ze 17. století.
Jakubčovice nad Odrou – místo vhodné pro cyklisty i pěší turisty

V Jeseníku nad Odrou v posledních letech hodně investují, a to i přesto, že užitečnost některých vynaložených nákladů se projeví až za pár let. „Koupili jsme několik nemovitostí, které sice přijdou zdemolovat, ale jsou na zajímavých místech a máme tam určité investiční plány. Nechtěli jsme, aby to koupil někdo jiný a tím nám narušil i naše budoucí investice. Pohybujeme se v řádu několika milionů korun, ať už je to v centru obce Jeseník nad Odrou, Blahutovicéch nebo v Polouvsí,“ vysvětluje Tomáš Machýček a dodává, že obec se snaží, aby občané měli k dispozici to nejzákladnější zázemí. „Mezi to by mělo patřit i restaurační zařízení. To nám stále chybí,“ poznamenává satrosta Jeseníku.

Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Procházím postupně všech pět částí obce a nenudím se. V každé je něco zajímavého či pěkného k vidění, ať už je to třeba proslulý Hrabětický les, areál pro pétanque v Polouvsí, bývalý klášter v Blahutovicích nebo třeba pietní místo v Hůrce připomínající osud osádky letounu IL-14 od 1. doravního pluku Mošnov. Všech deset členů zahynulo 22. srpna 1964, když za nepříznivých povětrnostních podmínek letoun havaroval na vrcholu kopce Hůrka.

V Jeseníku nad Odrou je ale třeba i bývalý zámek. A kdo má rád projížďky na kole, procházky alejemi a objevování zajímavých míst, měl by určitě Jeseník a jeho části navštívit. Nebude zklamaný.

Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Voda z pramene Rynka teče stále

Pramen Rynka je možno najít na návsi v Blahutovicích, části Jeseníku nad Odrou. Je v centru obce, vedle budovy bývalého konzumu. Zvláštností tohoto pramene je, že voda v něm nikdy nevyschla ani nezamrzla. Okolo pramene v minulosti vedla stará Volská cesta. Pozemkový spolek Domov při ČSOP Jeseník nad Odrou, který se o pramen stará, uvádí, že v minulosti byly údajně u Rynky dvě koryta. V jednom se pralo prádlo, z druhého se napájel dobytek.

Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

U základní školy je i Kouzelná zahrada

Základní škola v Jeseníku nad Odrou leží na vyvýšeném místě vedle kostela. Má tři třídy, v nichž se učí žáci pěti ročníků. Kapacita Základní školy Jeseník nad Odrou je 120 žáků. V červenci 2018 došlo ke sloučení základní školy s mateřskou školou. Kromě pracoviště v Jeseníku nad Odrou má mateřská škola ještě další pracoviště v Polouvsí.Součástí školy jsou také školní jídelna a školní družina. Při škole je velká školní zahrada a školní pozemek.

Slavnostní otevření cyklostezky mezi Hůrkou, místní částí Jeseníku nad Odrou, a obcí Vražné se uskutečnilo ve Vražném ve středu 23. června 2021.
Jediná v Česku. Na cyklostezce z Vražného do Hůrky se cyklisté smějí

„To umožňuje častý volný pohyb žáků na čerstvém vzduchu. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu je jednou z našich dlouhodobých priorit. Využili jsme školní zahradu ve svahu a v rámci projektu Kouzelná zahrada vznikl prostor k odpočinku, relaxaci a také k výuce,“ stojí na webových stránkách základní školy s tím, že horní část zahrady je využívána jako školní pozemek, kde si děti v pracovních činnostech pěstují zeleninu a bylinky.Žáci školy mají možnost také navštěvovat kroužky – v nabídce jsou sportovní hry, náboženství, čtenářský klub, klub deskových her a také doučování.

Františkova cesta je dobrá i k zamyšlení

Jediná svého druhu na Novojičínsku je Františkova cesta, kterou v roce 2012 vybudoval v Blahutovicích místní spolek Bayerův odkaz, který v obci rekonstruuje bývalý klášter. Františkova poutní cesta nabízí pěknou procházku, poznávání přírody i příležitost k rozjímání a zamyšlení. Podobných cest jsou ve světě desítky, u nás prozatím jen tato jediná. Má deset zastavení, která vznikla na motivy Sluneční písně ze 13. století. Napsal ji sv. František z Assisi, který svým Chvalozpěvem stvoření vzdává hold Bohu a krásám přírody i ducha.

Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Z historie Jeseníku nad Odrou

Jeseník nad Odrou.Jeseník nad Odrou.Zdroj: archiv obceObec Jeseník nad Odrou byla pravděpodobně ustavena v rámci „moravské kolonizace“ už ve 12. století Rajhradským klášterem. V roce 1169 daroval olomoucký kníže Bedřich dosud neosídlené území kolem Hranic, tedy i území Jeseníku nad Odrou, tomuto klášteru.

V roce 1201 byl tento kraj věnován klášteru Hradisko u Olomouce a tím přešel k panství hranickému. Je zde poprvé jmenována říčka „Jessennicie“, není však jasno, zda ve vztahu k Jeseníku. Pravděpodobné však je, že uvedený tok byl nazván podle již založené osady, která ve 14. století patřila pánům z Kravař. Podle listiny z 2. října 1383 ji Vok z Kravař prodal i s rychtou olomouckému kanovníkovi Vilému z Kortenlangenu. To se také Jeseník poprvé připomíná v doložené písemné formě a datum 1383 je tak považováno za rok založení obce.

K prvému proniknutí německého vlivu došlo již ve 13. a 14. století, kdy byl vylidněný kraj po vpádu Tatarů a Kumánů znovu kolonizován právě německy mluvícími osadníky, mezi vlastníky obce najdeme v průběhu dalších staletí jména jako Václav Adam Podštátský z Prusinovic, Bohuš ze Zvole, evangelík Adam Šťastný Žampach z Podštejna, Ludvík Tharoulle, hraběnka Truchsess-Zeil-Frauenburgová, František Hubert - rytíř Stucker z Meiersdorfu, Emanuel Julius Roger de Resseguier - markýz z Miremontru a jiní. Posledním byl Jindřich Stecher, který byl majitelem až do roku 1945.

Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Nutno dodat, že počátkem 2. světové války v roce 1938 se mimořádnou aktivitou vyznačovala zdejší česká menšina, zato ta německá byla také jednotná a škodila Čechům, jak mohla. Po mobilizaci a mnichovském diktátu začali obec opouštět čeští usedlíci, a Jeseník nad Odrou byl v říjnu 1938 obsazen německým vojskem, aby o necelých sedm let později byl osvobozen tím sovětským. Dekrety presidenta republiky byl pak majetek Němců a kolaborantů zkonfiskován a do obce se začali vracet čeští osadníci.

Dnes žije v Jeseníku 1939 obyvatel.

Starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček.
Starosta Jeseníku: Mám radost, že se nám zvedly počty dětí ve škole i ve školce

V Jeseníku nad Odrou zemřel, během návštěvy svého bratrance, známý český hudební skladatel německé národnosti Eduard Schön Engelsberg (1828-1879), jenž se proslavil zejména svými žertovnými hudebními hříčkami – čtyřzpěvy.

Slavní rodáci

Prof. Dr. Josef Hauptmann (1882-1929) – učitel, spisovatel, v Německu dosud uznávaný znalec lidového nářečí. V německém nářečí zdejšího regionu napsal převážnou část svého díla, které je vysoce ceněno nejen po stránce obsahové, ale i po stránce lingvistické. Je v něm zachován nejen běžný život obyčejných lidí, ale především řeč, která se v tomto regionu používala. Německým nářečím Kravařska je napsána jeho sbírka básní Die Bauerntruhe, či historické hry z venkovského prostředí Der Rockengang a Huldigung der Heimat.

Zdroj: www.jeseniknadodrou.cz

Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Zajímavost

Blahutovice, součást Jeseníku nad Odrou, byly v 70. letech 20. století vybrány jako potenciální lokalita pro výstavbu jaderné elektrárny. Po politických změnách v roce 1989 bylo od plánu upuštěno, ale v roce 2009 byla lokalita zařazena i přes odpor místních obyvatel a nevládních organizací do klíčového územně-plánovacího dokumentu České republiky – Politiky územního rozvoje. Dlouholeté plány na výstavbu nové elektrárny se už podepsaly na dnešní podobě Blahutovic. Kvůli stavební uzávěře se snižuje počet obyvatel. Zatímco v sedmdesátých letech žilo v obci kolem tří set lidí, dnes je jich polovina.

Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz

Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Jeseník nad Odrou má pět částí. V roce 2013 zvítězil v celostátní soutěži Vesnice roku.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Tip na výlet

K jesenickým minerálním pramenům

V současné době nese název Jesenická kyselka, voda se tu nicméně stáčí již po dvě staletí. První zprávy o vývěru minerální vody v Jeseníku nad Odrou se objevují kolem roku 1830. V roce 1896 se podařilo průmyslníkovi Arturu Krizickému od sedláků odkoupit kus pozemku i s pramenem kyselky. Pan Krizický začal brzy po dostavění studny s výrobou limonád, které ochucoval citrony a cukrem.

Před sto lety město Nový Jičín navštívil poslední český král a císař Karel I. spolu s princeznou Zitou, která při této příležitosti pramen minerální vody v Jeseníku nad Odrou pokřtila. Tento pramen nese oficiální pojmenování „Pramen arcivévodkyně Zity“. Pokud se k tomuto významnému prameni chcete vypravit a okusit jeho specifickou chuť, naleznete ho asi 500 metrů severně od místního obecního úřadu, nedaleko jesenického rybníka.