„Sloužit v Klimkovicích by měli zprvu dva strážníci. Nyní musíme vyhlásit výběrové řízení a případné adepty, pokud se nepřihlásí už hotoví strážníci, následně nechat proškolit,“ uvedl starosta města Jaroslav Varga.

Mezitím město vybere prostory pro novou služebnu, které poté vybaví. Jednou z variant jsou místnosti na zámku, ve kterých byla dříve spořitelna. Náklady na vybavení by měly přijít na několik stovek tisíc korun. Zakoupit bude nutné uniformy, zbraně, vysílačky a také například nábytek do služebny a služební vozidlo.

„K hlavním úkolům klimkovických strážníků bude patřit zajištění bezpečnosti dopravy, což je dlouhodobý problém města. Budou hlídat, zda řidiči správně parkují a dodržují předepsanou rychlost a také kontrolovat a spravovat kamerový systém a hlídat cyklostezky. Budou zabezpečovat noční klid a pořádek na akcích města,“ doplnil starosta Jaroslav Varga.

V současnosti se často stává, že automobily v Klimkovicích nerespektují na hlavním tahu městem červené světlo na zpomalovacích semaforech u přechodů pro chodce. To naskočí, pokud se vůz k přechodu blíží vyšší než povolenou rychlostí.

Zvyšující se počet aut, která projedou na červenou, v podstatě nikdo neřeší a přechody s tímto typem semaforu se tak nakonec stávají pro chodce větším nebezpečím, než kdyby tam světelná signalizace vůbec nebyla. Proto budou noví strážníci vyhodnocovat kamerové záznamy s vozy projíždějícími na červenou. Strážníky město nutně potřebuje i kvůli parkování. Řidiči totiž často nechávají svá vozidla na trávnících i na úzkých komunikacích v místech, kde pak nezůstává dostatečný průjezd pro záchranné složky.

Dříve službu městské policie pro Klimkovice zajišťovala Obecní policie Vřesina, představitelé obce se ale loni rozhodli ukončit smlouvu a ponechat si strážníky jen pro své potřeby. Od začátku letošního roku už proto vřesinští strážníci v Klimkovicích nepůsobí. Proto již v červnu letošního roku klimkovičtí zastupitelé pověřili starostu přípravnými pracemi na zřízení vlastní městské policie. Na mzdy dvou nových strážníků budou Klimkovice potřebovat ročně zhruba 1 milion korun. V minulosti město hradilo stejnou částku obci Vřesina, roční náklady na vlastní městskou policii tedy v budoucnu nebudou pro městský rozpočet představovat větší zátěž.