Už jste si někdy u cesty takový nákup pořídili, nebo o tom uvažujete? Nebo máte obavu, abyste se nespálili a nenakoupili si něco, z čeho vám bude případně špatně? Kontrolu zmíněného prodeje má na starost Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

„Naši inspektoři kontrolují tento typ sezonního prodeje čerstvého ovoce, zeleniny i dalšího sortimentu, jako například čerstvých sbíraných hub, pravidelně a systematicky. Znají typická místa těchto sezonních prodejců, a mohou je tak pravidelně kontrolovat. Kontrola se tak netýká pouze venkovního stánkového prodeje na tržnicích, ale i venkovního prodeje mimo organizovaná prodejní místa,“ říká mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Pracovníci inspekce tak dohlížejí na dodržování hygienických předpisů a stav nabízeného zboží. Zjišťují i to, zda je chráněno před vlivy okolního prostředí – prachu, ostrého slunce, odpady a dalšími. Kontrolují také, jestli nejsou plody zasažené plísní nebo hnilobou.

„U čerstvých sbíraných hub inspektoři prověřují jejich stav a rovněž to, zda je prodejce vybaven povolením dokládajícím jeho znalost hub a důslednou schopnost rozlišit houby jedlé a nejedlé. Všichni prodejci čerstvých, volně rostoucích hub musí mít platné osvědčení o složení ústní a písemné zkoušky na příslušné krajské hygienické stanici,“ dodává mluvčí SZPI.

Předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (SOS MaS) Marcela Reichelová upozorňuje, že zmíněné osvědčení chybí nejčastěji právě prodejcům hub, kteří své zboží nabízejí právě přímo u lesů a podél silnic. „U takových prodejců bychom měli být opravdu obezřetní. Pokud vám prodejce platné osvědčení neukáže, raději houby nekupujte!“ doporučuje šéfka obránců spotřebitelů.

Podle mluvčího potravinářské inspekce se v řadě parametrů spotřebitel musí spolehnout na činnost dozorových orgánů. „Například nadlimitní přítomnost pesticidů na ovoci nelze zjistit bez sofistikované techniky. Doporučuji proto sledovat web potravinynapranyri.cz a szpi.gov.cz, kde průběžně zveřejňujeme výsledky kontrol,“ doporučuje Pavel Kopřiva.

K TÉMATU

Co sledovat při nákupu ovoce od prodejců u silnic:
- celkovou kulturu prodeje (hygienu)
- stav zboží
- přítomnost všech povinných údajů o zboží, orientovanost prodejce v problematice prodávaného zboží
-dobrým ukazatelem je i ochota personálu ukázat například doklad o původu zboží zákazníkovi, přestože tuto povinnost prodejce před spotřebitelem nemá (má ji vůči inspektorovi SZPI).

Rady při nákupu hub:
-čerstvé houby, volně rostoucí i čerstvé houby pěstované, s výjimkou pěstovaných žampionů, musí být pevné konzistence, dobře na sucho očištěné, bez cizích příměsí a nečistot
-houby nesmějí být přestárlé, plesnivé, zapařené a nadměrně vlhké
-mohou být rozděleny nejvýše jedním řezem, klobouk však musí být spojen s třeněm
-loupání klobouků hub není dovoleno s výjimkou klouzků
-u volně rostoucích hub má prodávající povinnost uvést český název prodávaných hub a datum jejich sběru. Musí být také uvedena doba použitelnosti, která je v tomto případě pouhé tři dny od data sběru.

Zdroj: SOS MaS