Vše souvisí s novelou zákona, která vstoupila v platnost 1. října 2018. U motocyklů se zdvihovým objemem vyšším než 50 ccm se frekvence absolvování STK prodloužila na čtyři roky, zcela nový motocykl jí poprvé projde po šesti letech.

Podle ministerstva dopravy mohou motocyklisté na úřadech požádat o vydání nové nálepky s prodlouženou lhůtou. Úředníci však nepostupují jednotně.

„Byl jsem na magistrátu v Havířově, a nepochodil jsem. Řekli mi, že oni tyto žádosti zamítají. Naopak známý, který o prodloužení požádal na Městském úřadě v Hlučíně, s tím neměl žádný problém,“ řekl Havířovan Artur N.

Havířov ne

Radnice v Havířově skutečně odmítání žádostí potvrzuje a odvolává se na nejednoznačný výklad novely zákona.

„Novela zákona postrádá přechodná ustanovení, která by jasně stanovila povinnost správního orgánu, tedy pracovníků úřadů obcí a měst, prodloužit vozidlům kategorie L přistaveným k pravidelné technické prohlídce do 1. 10. 2018 termín následující prohlídky o 2 roky. Tyto úkony pracovníků úřadů tak postrádají legitimní oporu v zákoně. Správní orgány jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona. Z novely ani ze zákona taktéž nevyplývá, že by občan měl právo či nárok na vyznačení prodloužení platnosti technické prohlídky některým konkrétním správním orgánem,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Kriš.

Jak dále mluvčí uvedla, ministerstvo dopravy obce pouze „informovalo“, že lhůty těchto vozidel kategorie L se prodlužují automaticky a že provozovatelům vozidel je dána možnost požádat na obcích s rozšířenou působností o vylepení nové kontrolní nálepky a zápis do technického průkazu vozidla.

Jak dále uvedla mluvčí Havířova, ministerstvo dopravy obce pouze „informovalo“, že lhůty těchto vozidel kategorie L se prodlužují automaticky, a že provozovatelům vozidel je dána možnost požádat na obcích s rozšířenou působností o vylepení nové kontrolní nálepky a zápis do technického průkazu vozidla.

Karviná ano

Na přepážkách registru vozidel v Karviné uplatňují úředníci postup, který Ministerstvo dopravy uvedlo v dopisech zaslaných do datových schránek všech obcí s rozšířenou působností nazvaných „Informace o změnách v oblasti registrace vozidel od 1.října 2018 prodloužení technické prohlídky“. „Žádostem tedy vyhovujeme,“ uvedl mluvčí magistrátu Lukáš Hudeček.

Úřední šiml řehtá

Město Havířov nebere informace z ministerstva jako právně závazné.

„Závazné pokyny a metodiky pro obce, které konkretizují právní normy vymezující činnost daného správního orgánu, obecně v České republice vydávají nadřízené správní orgány – krajské úřady. Proto magistrát města zažádal o metodickou podporu také krajský úřad. Úřad kraje uvedl, že není oprávněn ukládat při metodické činnosti nové povinnosti a odkázal nás na instrukce Ministerstva dopravy ČR s tím, že je zcela na odpovědnosti správních orgánů, zda budou v rámci hierarchické struktury správních orgánů respektovat vydané instrukce. Opět tak trváme na tom, že zde chybí legitimní opora v zákoně,“ dodala mluvčí Kriš s tím, že shodně postupuje například Středočeský kraj.  

Nálepka o STK je určena zejména pro policisty při silničních kontrolách, kteří by měli vědět, že zákon lhůty prodloužil. I pokud úřad nevydá motorkáři novou, platí stále ta původní, a to o dva roky déle. Tak to vyplývá i ze sdělení ředitele Odboru provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy ČR Ivana Nováka. Ten totiž všem úřadům sdělil, že motorkáři si sice o prodloužení požádat mohou, ale není to jejich povinnost a STK jim bude platit automaticky o dva roky déle i se starou nálepkou.  Motorkáři tak na úřad vůbec chodit nemusejí.

„Pro provozovatele je dána možnost požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností o vylepení kontrolní nálepky a provedení zápisu do technického průkazu silničního vozidla. Pokud provozovatel o tento úkon nepožádá, lhůta následující technické prohlídky bude podle novely zákona rovněž prodloužena o 2 roky, a to bez ohledu na údaje vyznačené na kontrolní nálepce a v technickém průkazu silničního vozidla,“ sdělil Novák.

Pozor v cizině

Přesto, že platná je i „prošlá“ známka o STK, motorkáři si stejně chtějí na úřadech vyzvedávat nové s prodlouženou lhůtou. Zatímco českému policistovi jsou ještě schopni myšlení tuzemských úředníků a zákonodárců vysvětlit, v zahraničí by s největší pravděpodobností neuspěli.

Technický stav motorek

Havířovský magistrát však navíc upozornil i na to, že automatickým prodloužením STK mohou projít i motocykly, které mají nebezpečné závady. A dali i konkrétní příklad motocyklu, ze kterého vytékalo palivo a jeho nádrž byla upevněna natolik nespolehlivě, že hrozilo její upadnutí. Jeho majitel sice podle novely zákona mohl požádat o prodloužení STK, ale v listopadu přesto podstoupil kontrolu, která závady odhalila.