„Podnikání i podnikatele na území Moravskoslezského kraje se snažíme podporovat dlouhodobě. Věříme, že i tato soutěž, určená pro ženy podnikatelky, náš cíl naplní. Chceme přitom ocenit nejen odvahu, ale i úspěchy podnikatelek, které se nebály jít do rizika a dokázaly se prosadit v silné konkurenci," uvedl náměstek hejtmana kraje Martin Sikora.

Podnikatelky, které se do soutěže přihlásí, bude hodnotit odborná komise ve dvou oblastech ve finančních kritériích a subjektivních kritériích. „Mezi subjektivní kritéria jsme zařadili i podnikatelský příběh a originalitu záměru. Vítězka obdrží titul Lady Business Moravskoslezského kraje 2015 a věcné ceny," doplnila Petra Chovanioková, ředitelka pořádající Agentury pro regionální rozvoj. Patronem soutěže je Moravskoslezský kraj.

Soutěž je určena všem ženám starším 18 let, které vlastní nebo spoluvlastní firmy, jejichž sídla se nacházejí na území Moravskoslezského kraje.

Podrobné informace o soutěži, včetně podmínek účasti a přihlašovacího formuláře, jsou uvedeny na internetových stránkách soutěže www.ladybusiness.cz