Hlavní budova, kde se mimo jiné uvažovalo o vytvoření bydlení pro seniory, začne svému novému účelu sloužit od 1. března letošního roku. Bude ji provozovat společnost, která se péčí o nemocné Alzheimerovou chorobou zabývá v České republice už dlouhá léta a podle vyjádření zástupců samotných lázní má v tomto oboru bohaté zkušenosti.

„Společnost nás nicméně zatím neoprávnila, abychom zveřejnili její jméno. Mohu alespoň potvrdit, že smlouva o nájmu budovy byla podepsána na období více než deset let," potvrzuje životaschopnost projektu mluvčí lázní Eva Kijonková.

Hlavní budova i celý areál kolem ní bude nově oplocen a od ostatních lázeňských objektů tak bude zcela oddělen. To proto, aby bylo vytvořeno samotné prostředí pro lidi s výše zmíněnou nemocí. V objektu pak bude připraveno celkem 120 lůžek pro péči o tyto pacienty.

Díky tomuto partnerství lázně ale opět vdechnou život i zbývajícím částem darkovského areálu. Ten nabídne rovněž celkem 120 lůžek klasické lázeňské péče. Provoz tam se ale rozběhne zhruba o měsíc později.

Vedení lázní už nyní počítá s tím, že o obnovený areál projeví zájem zřejmě především klientela z rusky mluvících zemí.

„Tito klienti měli o toto prostředí zájem také v minulosti. Nešlo ho ale provozovat pouze za těchto podmínek. Díky novému partnerovi už to ale možné bude," říká mluvčí lázní.

Jak dále dodává, lázně by jistě rády uvítaly také českou klientelu. Současný systém přidělování lázní v České republice ale zatím velkou naději na jejich nárůst nedává.

„Jak známo, lázně takzvaně na křížek, tedy na lékařský předpis, se nyní předepisují mnohem méně. Dokud se tento systém nezmění, bude to mít stále stejný dopad na všechny lázně v České republice. A zaplatit si lázeňský pobyt ze svých vlastních prostředků, to je pro většinu našich obyvatel zkrátka stále obrovský luxus. Proto situace kolem české klientely zůstává stejná," dodává mluvčí lázní.

Co se týká místního trhu práce, novinka v Darkově žádné velké změny nepřinese. Lázně počítají s tím, že se do obnovených prostor vrátí personál, který tam pracoval předtím. Obsazení míst v budově pro nemocné Alzheimerovou chorobou bude řešit sama společnost, která zde bude působit.

Hlavní budova darkovského areálu měla mimo jiné sloužit jako resort, kde by ubytování našli zájemci z řad seniorů. Z těchto plánů ale sešlo, zejména kvůli finanční náročnosti takového bydlení.

Zatím není jisté, zda a kdy svůj provoz pro veřejnost obnoví například i restaurace v tamním Společenském domě. To se zřejmě ukáže až podle praxe z nového provozu.