HZS Moravskoslezského kraje přináší několik doporučení před odjezdem na dovolenou:

Když na delší dobu opouštíte byt, zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče a zhasnuta všechna světla. Všechny spotřebiče, které nemusí být zapojeny, odpojte ze zásuvek.

Nikdy nenechávejte spotřebiče v tzv. pohotovostním režimu. Televizory odpojte od antény. Doporučuje se vypnutí jističů pro světelný a zásuvkový okruh, ochráníte tak váš majetek před poškozením v případě úderu blesku nebo prudkého výkyvu napětí v síti.

Zavřete všechna okna i dveře. Prudký déšť může způsobit škody nejen ve vašem bytě, ale může dojít i k protečení vody k sousedům. Silný vítr může způsobit rozbití skel v oknech.

Na balkonech, terasách a zahradách nenechávejte volně položené předměty, zahradní nábytek, kusy plechu či květinové truhlíky, které by mohly při silném větru spadnout či odletět a někoho zranit.

Pro zamezení havárie, např. v důsledku prasklé hadice u pračky či umyvadla, doporučujeme uzavřít přívod vody do bytu.

Pro případ, že by v době vaší nepřítomnosti přece jen došlo k nějaké nemilé nehodě, je dobré se domluvit se sousedem či známým a nechat u něj svůj aktuální kontakt a rezervní klíče. Hasiči tak budou moci rychleji zasáhnout a nebudou se muset dovnitř bytu dostávat násilím.

Rizikové může být i chování dětí, které budou mít nadbytek volného času:

V lese je zakázáno rozdělávat ohně, ve volné přírodě je to možné pouze za přítomnosti dospělých na bezpečném ohništi vzdáleném nejméně 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Samozřejmostí by měla být dostatečná zásoba vody na případné uhašení ohně rozšířeného mimo ohniště a zalití ohniště po opékání.

Za silného větru nezakládejte oheň, ani negrilujte. Poměrně rozšířeným nešvarem je grilování na balkónech bytových domů. Odlétající jiskry mohou zapálit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál umístěný na balkónech sousedů i ve značné vzdálenosti a třeba až za několik hodin.

Především děti se na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní, opuštěných štol či jiného neznámého a rizikového území. I ve městech na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod. Všude na těchto místech hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo úniku nebezpečných plynů.

Velkou letní nástrahou je koupání na málo známých řekách a přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku i přeceňování plaveckých schopností jsou častou příčinou prázdninových tragédií.

Nudící se děti mohou připravit rodičům různá překvapení i doma. V domácnostech proto neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní, k pokusům ani experimentům!

V horkých letních dnech se teplota v osobním automobilu může vyšplhat k vysokým hodnotám. Nevyplatí se spoléhat na to, že je vozidlo zaparkováno ve stínu pod stromy, postupem času se slunce otočí a sluneční paprsky mohou dopadat přímo na vozidlo. Ponechání zvířete nebo dokonce dítěte v takové sauně je vyloženě hazard s jejich zdravím.

Častým zlozvykem kuřáků je také ponechání plynových zapalovačů volně za čelním sklem vozidla. Na přímém slunci pak dochází k přehřátí plynové náplně a k výbuchu zapalovače, který je v uzavřeném prostoru vozidla často doprovázen požárem.

Tento výčet možných nebezpečí není zdaleka úplný. „Pokud použijí dospělí během svých dovolených zdravý selský rozum a ještě vhodně varují své děti před výše uvedenými riziky, můžeme očekávat, že letošní léto se obejde bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí. A také bez zvýšeného počtu výjezdů jednotek hasičů,“ poznamenal ředitel HZS MSK brigádní generál Vladimír Vlček.

Krásné prožití prázdnin a dovolených přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.