Díky dotaci by mělo být vyměněno tisíc kotlů. V první výzvě, která proběhla letos v únoru a o kterou byl obrovský zájem, bylo rozděleno dvacet milionů korun. Teď bude k dispozici dvojnásobná částka.

„Podíl kraje na celkové alokaci prostředků pro tento program byl navýšen a pro druhou výzvu činí dvacet milionů korun. Stejnou částkou pak přispěje i ministerstvo životního prostředí. V sumě pak bude celková alokovaná částka ve výši čtyřicet milionů korun. Je zapotřebí přispět co největšímu počtu žadatelů, z toho důvodu byla snížena maximální výše dotace na žadatele na čtyřicet tisíc korun," sdělil náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák.