Lidé byli nemocní v průměru 46 dní, čímž se oproti loňskému roku délka nemocenské prodloužila o pět dní.

„To je způsobeno výrazným poklesem počtu nemocí dýchací soustavy a vyšším počtem dlouhodobých onemocnění," vysvětlila mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Doba trvání jednoho případu se u obou pohlaví lišila u žen byla totiž o tři dny delší.

„Příčinou pracovní neschopnosti byly nejčastěji nemoci dýchací soustavy, především však chřipka, které ale měly oproti ostatním onemocněním nejkratší průběh," řekla Jana Buraňová.

Nejdéle byli v pracovní neschopnosti lidé s tuberkulózou nebo onkologickým onemocněním, kteří na nemocenské strávili v průměru téměř dvě stě dní. Nejvyšší počet lidí byl v dočasné pracovní neschopnosti za první polovinu letošního roku v Praze, na druhém místě skončil Středočeský a na třetím Moravskoslezský kraj, přičemž dávky jen na nemocenské dovolené přesáhly sedm miliard korun.

Moravskoslezský kraj je na druhém místě v průměrné délce trvání jednoho případu lidé zde stonali 55 dní.

O dva dny déle byli nemocní už jen lidé ve Zlínském kraji, nejkratší dobu strávili na nemocenské obyvatelé Prahy.

HELENA GRABOWSKÁ