Snížit množství vyhozeného jídla v jídelnách se snaží školy prostřednictvím jedné z akcí iniciativy Skutečně zdravá škola. Z Moravskoslezského kraje se do akce s názvem „Miluji jídlo, neplýtvám“ zapojilo Zařízení školního stravování Matiční dům v Opavě.

Akce se zatím účastní celkem jednadvacet škol, které se tak zavázaly snižovat množství odpadu v jídelnách. „Připravili jsme pro pedagogy řadu návodů a vzdělávacích metodik, jak žáky a studenty vzdělávat o dopadech plýtvání potravinami a o možnostech řešení,“ řekl ředitel programu Skutečně zdravá škola Tomáš Václavík.

Právě poučit žáky o problému s plýtváním potravin a pokusit se jim vštípit, aby si jídla více vážili, je cílem celé iniciativy. Ve zmíněném opavském stravovacím zařízení vaří denně kolem tisíce sta obědů.

„Zapojili jsme se především proto, že se v naší jídelně denně vyhodí zhruba dvacet kilogramů zbytků nesnědeného jídla,“ uvedla ředitelka Zařízení školního stravování Matiční dům v Opavě Marcela Cacková. Náklady se navíc zvyšují i kvůli platbám za likvidaci odpadu.

„Zavedli jsme sledování množství vyhozených zbytků v závislosti na jídelníčku. Bohužel jsme svázáni plněním spotřebního koše a musíme zařazovat do jídelníčku předepsané a sledované komodity,“ dodala ředitelka Cacková. Vyřazení některých dětmi nechtěných potravin tak není pro zařízení možné.

Peníze na druhé straně zbytečně utrácí i rodiče. Kvůli zhruba dvěma stům třiceti osmi tunám vyplýtvaného jídla denně mizí z peněženek rodičů až dvě a půl miliardy ročně.

Markéta Sulková