Třídenního setkání se zúčastnili představitelé 56 zemí, mezinárodních organizací, ale také světoví a čeští experti na urbanismus.

Příležitost k prezentaci získal také Moravskoslezský kraj, jemuž byl věnován prostor v rámci doprovodného programu. V panelové diskusi nazvané „Potenciál MS kraje strukturální změny jako příležitost do budoucna" představil hejtman Miroslav Novák potenciál regionu a významné změny, které se v něm odehrály za uplynulých 25 let. Kraj prezentoval jako dynamický region směřující od černouhelné minulosti k modernímu a udržitelnému místu pro život s postupným odklonem od těžkého průmyslu směrem k novým odvětvím, jako jsou IT, biotechnologie nebo výroba automobilů.

„Náš kraj byl v uplynulých 200 letech silně ovlivněn těžkým průmyslem a hornictvím. Už čtvrt století se ovšem zaměřujeme na moderní průmyslová odvětví, s čímž souvisí i zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí vůbec. Mnozí občané České republiky si neuvědomují, že Ostrava dnes patří mezi nejzelenější města nejen v rámci ČR, ale i ve střední Evropě, je také městem vzdělanosti a působí zde dvě univerzity. Vývoj kraje se rozhodně posunul správným směrem," uvedl Miroslav Novák.

Prezentace kraje

Debaty se v rámci prezentace kraje zúčastnili také generální ředitel Tieto Czech Petr Lukasík, jednatel společnosti RPG Byty Martin Ráž, ředitel Dolní oblasti Vítkovic Petr Koudela a ředitel 1st International School of Ostrava Brett Gray. Diskutující se shodli, že klíčem k rozvoji regionu je především důraz na vzdělávání, na zaměstnanost a na kvalitu života obyvatel, které je třeba v kraji udržet.

Moravskoslezský kraj se představil na konferenci OSN Habitat III.

Podle Petra Lukasíka by školy měli opouštět mladí lidé, kteří vědí, že úspěch a inovace přicházejí často až po několika neúspěších, proto se nejen nebojí selhání, ale také ho vyhledávají. Je to pro ně příležitost se učit. „Budoucnost, která je protkaná novými technologiemi, bude tento přístup od lidí ve všech odděleních vyžadovat. Takové lidi si kraj musí udržet," řekl v diskusi Petr Lukasík.

Jednatel společnosti RPG Byty Martin Ráž zdůraznil, že kvalita života obyvatel souvisí také s jejich bydlením nebo kulturním a sportovním vyžitím. „Pro životaschopnost měst i celého regionu je klíčový dostatek kvalitních nájemních bytů. Ty znamenají mnohem větší flexibilitu jednotlivců i rodin, ať již při stěhování za prací nebo při změnách požadavků na bydlení v průběhu života. Díky téměř deseti miliardám investovaným do revitalizace našeho bytového fondu jsme dnes schopni uspokojit požadavky nejen střední generace a seniorů, ale i studentů a mladých začínajících rodin tak, aby po ukončení studia mohli v našem kraji získat nejen práci, ale i kvalitní bydlení a vnímali díky tomu Moravskoslezský kraj jako dobré místo pro život."

Antonín Sacký