Úsloví „udělat pytláka hajným“ označuje situaci, kdy bylo nějaké zaměstnání svěřené člověku sice schopnému, který ale proslul přesně opačným postojem, než jaký má ve své funkci hájit a zastávat.

Myslivci jsou zdrcení tím, že podezření dvou kolegů z nelegálního lovu vrhá špatné světlo na myslivost jako celek. Také lesníci mají o čem přemýšlet.

Zaměstnanec státního podniku Lesy ČR inženýr Petr Labaj vykonává funkci zástupce lesního správce Lesní správy Města Albrechtice. Vůči veřejnosti často vystupoval jako tvář státního podniku. Například při hojně navštěvovaných Dnech Lesů České republiky, které jsou na Bruntálsku spojeny s rodinnou Lesní slavnosti Lapků z Drakova, provázel návštěvníky doprovodným programem.

Na svém stanovišti radil turistům, jak mohou do speciální Vandrovní knížky získat razítka při poznávání přírodnin a vědomostním testu. Nyní čelí podezření z pytláctví.

„Ing. Petr Labaj je zaměstnancem Lesů ČR, působí na Lesní správě Město Albrechtice. O policejním šetření víme, s policií spolupracujeme a čekáme na výsledek,“ potvrdila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

„Policisté oddělení hospodářské kriminality zadrželi dva muže, kteří byli podezřelí z trestné činnosti v souvislosti s neoprávněným lovem zvěře. Policejní komisař zahájil jejich trestní stíhání z přečinů pytláctví, krádeže a poškození cizí věci. Ke svému protiprávnímu jednání se doznali. Trestní stíhání je vedeno na svobodě, hrozí jim trest odnětí svobody do výše pěti let,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková případ pytláctví, který ohrozil dobrou pověst lesníků i myslivců. Prevencí, aby se zaměstnanci Lesů ČR podobného jednání nedopouštěli, jsou podnikový Etický kodex a Kodex criminal compliance.

„Vedeni snahou potírat jakékoli protiprávní (trestněprávní) i neetické jednání, přijímáme tento Kodex criminal compliance programu státního podniku Lesy ČR. Lesy ČR, s. p., se hlásí ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti,“ zdůvodnily Lesy ČR přijetí těchto dokumentů, které se vztahují na všechny zaměstnance.