Parlament připravuje novelou liniového zákona, která usnadní státu vyvlastňování pozemků. Ministerstvo zemědělství žádá, aby přímo v zákoně byla mezi stavbami dopravní a vodní infrastruktury jmenovitě uvedena také přehrada Nové Heřminovy.

Poslanec Pirátů Ondřej Polanský vznesl pozměňovací návrh, aby zmínka o heřminovské přehradě byla z novely naopak vypuštěna.

PIRÁTI: HARTA ZADRŽÍ DOSTATEK VODY

„Výstavba přehrady v Nových Heřminovech nebyla ani přes dvacet let trvající diskusi dosud uspokojivě odůvodněna. Nejprve měla chránit před záplavami, nyní před suchem, což se z logiky věci vylučuje. Zásadním problémem je však absence zdůvodněného a nezávislého odborného srovnání přehradové varianty s variantou úprav koryta, po kterém přes dvacet let volají nejen obyvatelé obce Nové Heřminovy, ale také odborná veřejnost,“ zdůvodnil svůj pozměňovací návrh Pirát Ondřej Polanský z Ostravy. 

Doplnil, že deset kilometrů od Nových Heřminov je jedna z největších českých nádrží Slezská Harta, která v období sucha zadržuje dostatečné zásoby vody, takže z tohoto hlediska region už žádnou další přehradu nepotřebuje.

JSOU ŠKODY A POČTY MRTVÝCH ZAVÁDĚJÍCÍ?

Poslanec Ondřej Polanský také kritizoval, že předkladatel odůvodnil zařazení Nových Heřminov do novely zákona zavádějícím tvrzením, že přehrada je stavba ve veřejném zájmu „v kontextu událostí v roce 1997, kdy v povodí řeky Odry zahynulo 20 lidí a byly způsobeny škody ve výši cca 17 miliard Kč“. Počet mrtvých i škody uváděné ministerstvem zemědělství v důvodové zprávě jsou ale čísla pro celé povodí řeky Odry. Povodňové škody na řece Opavě, kterým může pod Novými Heřminovy částečně zabránit přehrada, byly nesrovnatelně menší.
Starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný navíc upozornil, že kapacita přehrady byla projektována jako ochrana pouze na stoletou vodu, ale současně tato investice byla ekonomicky zdůvodněna nesrovnatelně větší povodní z roku 1997. 

„Tato povodeň dosahovala úrovně 500 až 700 leté vody. Používat proto výši škod z roku 1997 jako zdůvodnění pro plánovanou přehradu, a navíc ještě škody za celé povodí Odry, je až nepochopitelné. Svědčí to pouze o tom, že argumenty pro přehradu jsou hledány kdekoliv, i tam, kde nejsou. Naopak oponentní názory jsou bez bližšího zdůvodnění šmahem zamítány,“ konstatovat starosta Heřminov Ludvík Drobný.

„Každé zjednodušení legislativního procesu vítáme. Protože obec nové Heřminovy svými obstrukcemi stále protahuje přípravu vodního díla a opatření na horní Opavě, velmi by nám to pomohlo,“ komentovala chystanou novelu liniového zákona pro Českou televizi mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

„V momentě, kdy bude objektivně dokázáno, že přehrada je jediné řešení, v tu chvíli přestaneme dělat jakékoliv obstrukce,“ deklaroval stanovisko obce starosta Heřminov s tím, že ministerstva zatím nikdy neprojevila vůli poskytnout obci důkaz nezbytnosti přehrady.

K TÉMATU


Ministerstvo zemědělství zdůvodnilo zařazení Nových Heřminov do novely liniového zákona:

„Proto převažuje veřejný zájem na ochraně cca 6 000 obyvatel, z nichž se 2 000 nachází v oblasti vysoké míry rizika při povodních, v kontextu událostí v roce 1997, kdy v povodí řeky Odry zahynulo 20 lidí a byly způsobeny škody ve výši cca 17 miliard Kč.
Naléhavost protipovodňové ochrany vyplynula právě z historického kontextu v dané oblasti, který prokázal, že ztráty a škody způsobené povodněmi mohou dosáhnout společensky neakceptovatelné výše. Taktéž nejhlubší sucho za dobu pozorování v povodí Odry v letech 2015 – 2016 podporuje realizaci vodního díla z pohledu výše uvedeného veřejného zájmu.“