Kontroloři se zaměřili například na hospodaření s pozemky, stavbami či osobními vozy. Prověřili i náklady na chov policejních psů a koní či správnost a úplnost evidence a inventarizace majetku. Většina zjištěných nedostatků souvisela podle zprávy NKÚ s vedením účetnictví. Krajská policejní ředitelství údajně chybovala i při zadávání veřejných zakázek či při pořizování majetku.

„Příkladem zjištěných nedostatků jsou chyby, které udělala pražské a ostravské policejní ředitelství při nákupu aut," stojí v tiskové zprávě vydané NKÚ.

Například Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje podle kontrolorů nakoupilo dvanáct speciálních mikrobusů za 13,8 milionu korun, devět z nich pak na základě pokynu z nadřízeného policejního útvaru prohlásilo v rozporu se zákonem za nepotřebné a převedlo je na jiná krajská policejní ředitelství. Nesrovnalosti ohledně vozů kontroloři objevili také u pražského krajského policejního ředitelství.

Údajná pochybení se týkala i pořízení mobilních telefonů. „Ostravské policejní ředitelství při nákupu 107 mobilů za více než šest set tisíc korun stanovilo technické parametry a další požadavky příliš konkrétně uvedlo i obchodní názvy a označení konkrétních mobilních telefonů. Tím diskriminovalo dodavatele jiných mobilních telefonů a porušilo zákon o veřejných zakázkách," uvádí se ve zprávě NKÚ, podle které podobně postupovalo i krajské ředitelství policie Ústeckého kraje.

NKÚ zkontroloval hospodaření s majetkem v hodnotě 1,7 miliardy korun a peněžními prostředky ve výši 227 milionů korun.

Reakce

K závěrům NKÚ se pro Deník vyjádřilo vedení moravskoslezské policie. „Pokud se týká nedostatků souvisejících s vedením účetnictví, jedná se o rutinní úkony, z jejich pochybení nevyplývá žádná škoda ani jiný finanční postih, kontrolní závěry byly okamžitě aplikovány do praxe," uvedl náměstek ředitele pro ekonomiku Tomáš Rychtar, který reagoval i na výtky týkající se převodu mikrobusů.

„V rámci spolupráce mezi krajskými ředitelstvími Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje nakoupilo 12 kusů speciálních mikrobusů i pro ostatní krajská ředitelství. To, že se před samotným převodem majetku na jiná krajská ředitelství označí majetek jako nepotřebný, je nezbytný úkon vyplývající ze zákona," sdělil náměstek ředitele pro ekonomiku Tomáš Rychtar.

Co se týká mobilních telefonů, ani zde podle Rychtara k pochybení nedošlo. „S kontrolním nálezem týkajícím se diskriminace dodavatelů mobilních telefonů se Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje neztotožňuje, neboť podmínky soutěže se vždy snaží nastavit takovým způsobem, kterým pokud možno eliminuje tu část trhu, která nabízí nekvalitní a poruchová zařízení, a obvykle jsou s nimi spojené další zvýšené náklady. Pokud uvádí Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje označení mobilních telefonů, tak pouze jako příklad, a nikoliv jako požadavek. Na uvedenou veřejnou zakázku reagovalo celkem šest uchazečů, což rovněž o diskriminaci nesvědčí," uzavřel Rychtar.