„Nová propagační akce bude cílená především na maminky žáků, protože víme, že jsou to hlavně ony, kdo o budoucím povolání dítěte rozhoduje,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczný s tím, že motivační kampaň bude nejen billboardová, ale „poběží“ i na sociálních sítích a internetu obecně. Zároveň dodal, že studium řemesel a technického vzdělávání na učilištích podpoří kraj také stipendii, která v současnosti mohou získat žáci čtyř vybraných maturitních oborů a třinácti učebních oborů. Mezi ně patří například i budoucí zedníci, klempíři, montéři suchých staveb či kominíci, kteří tak za úspěšné pololetí mohou získat až osm tisíc korun.

„Jednou ze základních snah celé akce je žákům i rodičům ukázat, že řemesla, která děti už na základní škole baví, je v dospělosti dobře uživí,“ dodal Folwarczny.

Snahu kraje vítají i ředitelé učilišť na Karvinsku, přestože pro řadu z nich není spolupráce se základními školami a rodiči žádná novinka.

„Podobné aktivity vyvíjíme už několik let. Kromě takzvaných otevřených dílen či projektu Brána řemeslům otevřená, kdy si mohou žáci a rodiče naší školou nabízené obory vyzkoušet takříkajíc na vlastní kůži, oslovujeme rodiče a školáky i moderní cestou prostřednictvím sociálních sítí a internetu,“ prozradila například Iva Sandriová, ředitelka Střední školy techniky a služeb Karviná.

„Zároveň jsme zapojeni i do projektu s názvem Šance pro každého žáka, v rámci kterého docházejí naši učitelé do základních škol a v roli odborného garanta vypomáhají v hodinách pracovních činností,“ dodala Iva Sandriová.

KDYŽ NEJDE MOHAMED K HOŘE…

Kromě učitelů vysílají některá učiliště za žáky základních škol i celé pracovní dílny, kdy si budoucí studenti mohou řemeslo vyzkoušet takříkajíc „na vlastní půdě“.

„Škola nám poskytne pouze prostory většinou tělocvičnu do které my přivezeme vybavené řemeslné dílny. V nich pak žákům prezentujeme jednotlivé obory co nejzáživnější cestou,“ popsal myšlenku ředitel havířovské Střední školy technických oborů Jaroslav Knopp. Zároveň dodal, že kroky kraje ke zvýšení zájmu o řemesla mezi žáky jsou ze strany učilišť více než vítané, je však nutné, aby se do podobných kampaní zapojili i sami zaměstnavatelé, kterým řemeslníci už dlouhé roky zoufale scházejí. Podobně, jako to už nějakou dobu funguje například na karvinské střední škole.

„Pouhá spolupráce se základními školami nestačí. Proto se na naší škole snažíme pořádat hned několik akcí, na kterých se spolu s rodiči budoucích studentů setkávají i zástupci jednotlivých firem. Ti sami totiž dokáží perspektivní obory a profese rodičům nejlépe prezentovat,“ doplnila ředitelka Střední školy techniky a služeb Karviná.

Mapa trasy obchvatu Karviné.
Stavba silniční obchvatu Karviné nezačne podle plánu