Aspoň v takto to vypadá dnes, jen několik dní po verdiktu Centrální komise ŘSD fungující při ministerstvu dopravy, která tento projekt neschválila a uložila Ředitelství silnic a dálnic (ŘDS) zahájit investorskou přípravu stavby I/68 v úseku od dálnice D1 v Bohumíně-Vrbici přes Rychvald směrem na Havířov a dále k Třanovicím, kde se má napojit na dálnici D48.

„Příprava stavby I/67 Bohumín – Karviná nebude na základě výše uvedeného pokračovat,“ píše se v závěru ze srpnového zasedání Centrální komise ŘSD s tím, že nová silnice má výt funkční až po roce 2040. „Jsme z toho rozladění, říká starosta Dětmarovic Ladislav Rosman. „Podle nás je to neuvěřitelné pohrdání obyvateli našich dotčených obcí a obecně neuvěřitelná i hloupá arogance ŘSD vůči lidem,“ dodává.

Práce, která přišla vnineč

Vždyť na vytyčování trasy, přípravách a propočtech pracovali starostové a plánovači přes deset let. Když ŘSD žádalo redukovat studii, aby se snížily ekonomické náklady, i to to se vyřešilo. „Je to paradox. Ekonomika té investice vyšla, redukce se udělaly, načež se objevil pseudodůvod, že se přece nebude stavět cesta z Bohumína na Karvinou, když se může dělat spojnice jinudy. Ovšem postavit silnici vedoucí okolo Heřmanského rybníka a Nových stavů je nesmysl. To nikdy nebude. Navíc ani tamní obce to nechtějí,“ říká rozhořčeně starosta Bohumína Petr Vícha.

Přidává také závěr studie inženýrské a konzultantské společnosti MOTT Macdonald, že „…vzhledem k nevyhovujícímu uspořádání stávající silnice I/67, která prochází mimo zastavěná území Skřečoně, Dolní Lutyně a Dětmarovic, a vzhledem k časovému rozdílu minimálně 10 let mezi zprovozněním obou staveb, netvoří obě přeložky přímou konkurenci, a z dopravního hlediska je možné doporučit jejich realizaci.“ Se závěrem, že po vybudování přeložky silnice I/68 dojde k poklesu intenzity dopravy.

K TÉMATU

Silnice přes Rychvald a Havířov má přednost

Zástupci ministerstva dopravy tvrdí, že ministerstvo nemůže podpořit přípravu obou dvou paralelních komunikací v situaci, kdy si vzájemně takto zásadně ovlivňují výsledky ekonomického hodnocení, resp. dopravní smysluplnosti. „V případě trasy I/67 Bohumín - Karviná panují pochybnosti o její smysluplnosti v koexistenci s nadřazenou plánovanou komunikací dle Zásad územního rozvoje MSK. Naopak právě trasa I/11 (I/68) Vrbice – Havířov má ve srovnání s I/67 Bohumín – Karviná má výrazně vyšší dopravní efekt v podobě odlehčení stávajících komunikací a to včetně současné I/67 na spojení Bohumín – Karviná,“ tlumočil redakci názory odborníků mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Zástupci dotčených obcí se však nechtějí vzdát. „Uděláme všechno pro to, abychom to rozhodnutí zvrátili. Obrátíme se přímo na předsedu vlády Andreje Babiše, který na před volbami v roce 2016 sliboval budování obchvatů a z billboardů hlásal, že to nebude žádný problém. Tak uvidíme,“ dodává starosta Dětmarovic Ladislav Rosman.

Na předvolební sliby politiků Ano se odvolává i starosta Petr Vícha. „Hnutí ANO má šest let ministra dopravy, ale nic pro nás neudělali. A přitom na billboardech tvrdili opak,“ říká starosta Bohumína.