Po protestech části obyvatel Životic se lehce upravila trasa na pomezí Životic a Těrlicka a příští rok se čeká schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy.

„Když všechno půjde dobře, začít stavět by se mohlo v roce 2028,“ říká primátor Havířova Josef Bělica (ANO).

V jaké fázi je příprava obchvatu?
Je hotová technicko-ekonomická studie, což v praxi znamená, že někdo řekl, že trasa má technické řešení a že se ekonomicky vyplatí. Momentálně vyhotovená dokumentace slouží jako podklad pro studii vlivu stavby na životní prostředí tzn. EIA. Pokud dá projektu „zelenou“ Centrální komise Ministerstva dopravy, měl by se projekt začít řešit.

To znamená?
To znamená, že po schválení projektu se začne zpracovávat studie vlivu stavby na životní prostředí, tzv. EIA. Tento proces obvykle trvá okolo dvou let. Pokud bude EIA schválená, může se začít zpracovávat technická dokumentace pro územní řízení a vydání stavebního povolení. Pokud příprava půjde dobře a bez zádrhelů, mohlo by se podle předpokladů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které investorem stavby, začít stavět někdy kolem roku 2028 až 2030.

Jak dlouhý je úsek silnice, který povede kolem Havířova?
Je třeba dodat, že celý projekt, o kterém se bavíme, je samozřejmě obchvat Havířova, ale je to součást úseku silnice I/11 mezi Havířovem a Třanovicemi. Celá ta trasa měří něco přes 19 kilometrů, samotný obchvat Havířova až k Těrlicku má asi devět kilometrů.

Mapka s trasou plánovaného silničního obchvatu Havířova.Zdroj: ŘSD

Kudy přesně nová silnice povede? Jaké změny čekají řidiče přímo v Havířově?
Obchvat má z města odvést především tranzitní dopravu. Pojedou-li auta po Ostravské směrem do města, asi 750 metrů před velkým kruhovým se dostanou na novou silnici, která je povede pod rondelem, kde vznikne mimoúrovňová křižovatka. Nová trasa v některých místech využije stávající čtyřproudovou silnici, například po Orlovské okolo Teska. Další mimoúrovňová křižovatka bude v místě odbočky ke Globusu, potom u odbočení na Orlovou, dále v Prostřední Suché, ne přímo u dnešního malého rondelu, a potom při napojení napojení Životic u Pacalůvky, kde čtyřpruhová silnice přejde ve dvoupruh. Celkem bude na obchvatu Havířova šest mimoúrovňových křížení. V Těrlicku je pak plánovaný tunel. Nová silnice má ulevit obecně celému středu Havířova, ale hlavně odvést dopravu z úseku vedoucím přes Bludovický kopec, kudy dnes denně projede až sedm a půl tisíce aut.

Proti původně navržené trase obchvatu protestovala část obyvatel městské části Životice. Jaký je problém v Životicích?
Komunikace jedné skupiny tamních obyvatel je postavena na tom, že se stavbou zdevastuje krajina, že kvůli prodloužené Dlouhé třídě přijdou lidé o parkovací místa a podobně. To jsou samozřejmě nesmysly, to s tím nesouvisí. V těch místech bude silnice dvoupruh, žádné viadukty, ani mosty. V Životicích byl ten problém, že nová silnice měla v jednom místě vést těsně na hranici části Osinky, kde stojí rodinné domy. Podařilo se ale vyjednat odklon silnice více od lokality Osinky, blíže ke stávající komunikaci, která spojuje Pacalůvku a střed Těrlicka. Pro obyvatele Osinek by se tedy nemělo změnit vůbec nic.