Trik, o kterém obránci spotřebitelů informovali, se skrývá ve způsobu zaplacení zboží. Pro spotřebitele to v případě, že odstoupí od smlouvy, může znamenat výdaje v řádu tisícovek korun.

„Jsme nuceni spotřebitele varovat před praktikami firmy Beck Czech, s. r. o., se sídlem v Mělníku. Poradny v našem kraji navštívili spotřebitelé, kteří se jednáním této firmy cítí poškozeni. V praxi celá transakce probíhá následovně: spotřebitel uzavře na předváděcí akci klasickou smlouvu o koupi zboží, například vysavače. Smlouva obsahuje mimo jiné také ustanovení o způsobu zaplacení ceny koupě. Kupní cena se totiž nehradí obvyklými způsoby, například hotově na místě, převodem z účtu nebo s použitím spotřebitelského úvěru.

Podle tohoto ustanovení si ale kupující spotřebitel sjednává návštěvu prodávajícího za účelem zaplacení kupní ceny nebo jejího doplatku u sebe doma. Na tomto ustanovení by samo o sobě nebylo ještě nic nekalého. Bohužel ale chybí informace o ceně této služby zákazníkům," vysvětlila Marcela Reichelová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje.

Jak dále uvedla, návštěva pracovníka firmy za účelem zaplacení ceny, respektive předání složenky k úhradě, se poté odehraje nejlépe hned následující pracovní den, tak aby spotřebitelé měli minimální možnost před touto návštěvou odstoupit od smlouvy.

„Na spotřebitele, kteří se následně rozhodnou využít svého práva podle § 57 občanského zákoníku a od smlouvy odstoupí, čeká velice nepříjemné překvapení v podobě požadavku firmy na úhradu několikatisícové částky na úhradu údajně přiměřených nákladů vynaložených na dopravu pracovníka firmy do místa placení," doplnila Marcela Reichelová.

V konkrétních případech firma podle ní po spotřebiteli požadovala úhradu sedm tisíc korun za to, že firmou najatý člověk donesl spotřebiteli domů složenku, která je k dispozici na každé poště a zadarmo.

„Prodávající se přitom odvolává na obecná ustanovení na zadní straně smlouvy, která prodávajícího k takovému kroku opravňují," říká Marcela Reichelová.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje je však toho názoru, že prodávající takto postupovat nemůže. Problematická je nejen nepřiměřená výše tohoto poplatku, chybějící informace o ceně služby či způsobu jejího výpočtu.

Hlavní je ale to, že je účtován pouze v případě, že spotřebitel využije svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Podle právního poradce SOS MS kraje Renaty Horákové by takto účtovaný „poplatek" mohl být považován za sankci za odstoupení ve smyslu § 57 občanského zákoníku, a jeho účtování by tak bylo v rozporu se zákonem.

„Spotřebitelé, kterým byl výše uvedeným způsobem poplatek naúčtován, se mohou obrátit na kteroukoliv poradnu Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, případně využít telefonického či e-mailového poradenství," dodala Marcela Reichelová.

Deník požádal o vyjádření i zástupce uvedené firmy. Žádné vyjádření ani odpovědi na zaslané otázky ale nepřišly.