„Rozhodli jsme se esteticky i komfortně pro návštěvníky tuto lokalitu zpříjemnit. Nainstalovali jsme nové lavičky, které umožní zastavit se či odpočinout si. Ve spolupráci s autorkou návrhu jsme jednotlivá zastavení doladili s okolní krajinou a vešli jsme v jednání s obcí Bílov, která přislíbila zajistit odpočinkové posezení i na svém území,“ uvedla bílovecká radnice.

Délka křížové cesty je 1,3 kilometrů a náklady na její vybudování překročí 600 tisíc korun. Autory návrhu její podoby jsou Tereza Hozová a David Grobec.