O revitalizaci areálu Skalních sklepů se v Odrách hovoří již několik let, teď tento záměr dostává reálnější podobu. Městu se podařilo získat dotaci, jejíž přijetí odsouhlasili oderští zastupitelé na loňském prosincovém zasedání, brzy by mohly začít práce.

Vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Odry Kamila Ambrožová uvedla, že město již vybralo dodavatele.

„Hlavně půjde o opravu stávajícího objektu, který bude sloužit jako sklad, o opravu pódia, včetně zastřešení a úpravy zeleně a okolí,“ sdělila Kamila Ambrožová s tím, že ještě město ještě nechalo do projektu dodatečně přidat elektropřípojku k areálu a elektro rozvody v objektu.

Celkové rozpočtované náklady na tento projekt jsou zhruba 3,435 milionu korun, přičemž dotace je ve výši 1,456 milionu korun. Město má předat stavbu vybranému dodavateli 15. března. Ten by tak mohl brzy zahájit práce.