Informaci o mrtvých čápech přijali pracovníci Záchranné stanice v Bartošovicích ve středu 14. srpna. Další vyšetřování ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci prokázalo, že byli čápi otráveni.

„V jejich volatech a u jednoho též v žaludku byla prokázána reziduí vysoce toxického fosfidu zinku (fosfanu), chemické látky, na jejíž bázi fungují některé jedy na hlodavce včetně v posledních týdnech často skloňovaného Stutoxu II,“ uvedli v tiskové zprávě ochránci z Českého svazu ochránců přírody. O otravě čápů informovali Krajskou veterinární zprávu v Ostravě a příslušnou pobočku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ).

Rozhazování jedu Stutox II po polích nedávno povolil ÚKZUZ. Ministerstvo zemědělství společně s ÚKZUZ hájilo názor Agrární komory a zemědělského svazu, kteří tvrdili, že plošná aplikace toho jedu je zcela nezbytnou. Ministerstvo životního prostředí společně s nevládními ekologickými organizacemi a akademickou sférou zastávali opačný názor. Podle nich šlo o příliš velké riziko pro další teplokrevné živočichy.

Platnost povolení ministerstvo zemědělství po vlně kritiky 12. srpna pozastavilo. Avšak někteří zemědělci nečekali na výsledek této diskuse a jed bezprostředně po vydání rozhodnutí o možné plošné aplikaci použili. Poté byly zveřejněny informace o úhynu čápů, bažantů a několika desítek zajíců polních. Potvrdily se tak obavy ochránců přírody a oprávněnost pozastavení výjímky pro plošnou aplikaci tohoto jedu.

„Prokázaná otrava čápů na Opavsku potvrzuje, že fosfid zinku není žádný „bezpečný jed” Po několika desítkách otrávených zajíců na jižní Moravě tu máme důkaz, že fosfid zinku zabíjí i zvířata, která se hraboši živí. Právě čápi totiž místa s větším výskytem hrabošů vyhledávají a polykají je vcelku. Snadno tak mohou dostat smrtelnou dávku jedu,“ reagoval Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Česká inspekce životního prostředí situaci řeší a shromažďuje veškeré podklady, které by vedly k nalezení pachatele.

ANETA MACOLOVÁ