Poté přišly nezbytné bourací práce a byly vykáceny dřeviny. Nyní se pracuje na betonových konstrukcích, přičemž některé jsou sanovány a některé jsou nahrazeny novými z železobetonu.

Začátkem března se v boční části rekonstruovaného pomníku našla měděná schránka s dobovými pergameny. Ve schránce uložené ve válečném hrobě byl bezprostředně po jejím otevření vidět jakýsi leták s dobovou reklamou, svitek pergamenu a vázaný dokument.

Nález, který jevil všechny známky destrukce, byl předán zástupcům Slezského zemského archivu v Opavě za účelem jeho identifikace, zhodnocení a případného zrestaurování.

Odborníci však zjistili, že se nejedná o žádný dokument archivní povahy, který by obohatil historii města, ale jde pouze o tzv. pamětní tisk – brožuru, vydanou ve velkém nákladu u příležitosti výstavby památníku v roce 1928.

"Těchto brožur je v archivech i muzeích poměrně hodně, máme jeden exemplář i ve sbírkách naší muzejní knihovny,“ uvedl ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka.

Nová schránka, která bude do pomníku uložena s odkazem pro příští generace, by podle ní měla být dodána zhruba do měsíce. Poté se bude ve spolupráci s Muzeem Těšínska řešit, co se do schránky uloží.

Rekonstrukce pomníku v jeho základní podobě má být hotová letos v říjnu. V příštím roce by mohla pomník zdobit také replika figurálního sousoší se slezskou orlicí.

Původní dominanta pomníku odhaleného v roce 1928 byla totiž před více jak 80 lety násilně svržena a odvezena neznámo kam. Rovněž na tuto investiční akci podalo město žádost o dotaci na ministerstvo obrany.