„Výměnný program v terénu budou zajišťovat streetworkeři na předem domluvených stanovištích, ti budou spolupracovat s ostatními terénními pracovníky, pracovníky dalších služeb a městskou policií,“ říká mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková například k práci, kdy se z preventivních důvodů mění užité injekční stříkačky za nové, uklízejí se ty nalezené v terénu a také se takto kontaktují uživatelé drog, se kterými se tak může dále odborně pracovat.

Poradenství pro rodiče, kteří měli podezření na užívání drog u svých dětí, možnosti testování dětí na drogy a další práce se závislými. To vše nabízelo K-Centrum rovněž.

„Odborné sociální poradenství a služby následné péče bude od 1. ledna 2020 poskytovat organizace Modrý kříž. Službu následné péče, které pracují s uživateli návykových látek v době, kdy procházejí léčbou a po léčbě, nebyly v K-Centru poskytované,“ uvádí dále mluvčí orlovské radnice.

K-Centrum ovšem nabízelo třeba také potravinový servis, či možnost očisty pro uživatele drog, kteří skončili na ulici. Kdo se o toto další preventivně-hygienické opatření postará nyní?

„Středisko osobní hygieny a ošetřovatelské péče, které bude od ledna provozovat Český červený kříž Karviná,“ dodává mluvčí Orlové s tím, že další činnost K-Centra, tedy nabídku preventivních přednášek pro školy a další, bude provádět městská policie či orlovský protidrogový koordinátor.