Cílem není stavět na dnes nepřístupném brownfieldu Pod Žofinkou Potěmkinovu vesnici, ale novou výstavní čtvrť Ostravy. Tomu odpovídá i scénář realizace v horizontu asi patnácti let. A na rozdíl třeba od pozemku na Karolině má jít o důmyslně připravený plán.

Nová tramvajová trať

„Důležitá je tady teorie ‚města krátkých vzdáleností‘. Území od Černé louky po Dolní Vítkovice je zhruba stohektarové, což je stejně jako porubský první a druhý obvod dohromady,“ představuje lokalitu architekt Ondřej Vysloužil, šéf Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA). A nastiňuje i konkrétní plány.

Podpis smlouvy se společností Danieli na výstavbu dvou hybridních elektrických obloukových pecí v Liberty Ostrava. Vlevo generální ředitel společnosti Danieli Giacomo Mareschi Danieli a vpravo výkonný předseda LIBERTY Sanjeev Gupta.
Zelená ocel v Ostravě? Liberty zahajuje transformaci své hutě za miliardy

„Území musí být propojeno městskou třídou, která na sebe navazuje život, nikoli velkými silnicemi. Kolem ní by měla vzniknout zástavba obytného typu,“ popisuje Vysloužil okolí 1,6 kilometru dlouhého plánovaného bulváru s tramvají. „Už nyní komunikujeme možnosti získání dotací na tramvajovou trať, příští rok bychom ji mohli začít projektovat,“ upřesňuje investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Klíčové má být také odklonění dopravy z nábřeží Ostravice do „vnitra“ Černé louky a dostavba prstence budov v okolí.Podle specialisty pro rozvoj měst Tomáše Ctibora je především důležité, aby území žilo čtyřiadvacet hodin denně. „Je proto důležité zkombinovat funkce bydlení a zaměstnání. Klíčová je též spolupráce veřejného a soukromého prostoru,“ míní Ctibor, že město by mělo financovat spíše infrastrukturu.

Proměna Místecké

Následující asi rok a půl se má zpracovávat studie zástavby a koncepce celého území, která se dotkne i některých jiných uvažovaných projektů. Nadále se počítá se zahloubením Místecké ulice, považované za bariéru, naopak nutnost úpravy této rychlostní silnice s dostavbou lokality Pod Žofinkou ještě vzrůstá.

„Všichni svorně předpokládáme, že z Místecké nebude dálniční přivaděč, ale městotvorná třída. Nesmí se tam jezdit 70 nebo 80 a v praxi ještě více kilometrů v hodině, tedy víc než v Praze, ale musíme z ní udělat bulvár, který bude vždy po asi 200 metrech překročitelný,“ souhlasí s proměnou architekt Josef Pleskot, který v kooperaci s plány v areálu Pod Žofinkou plánuje hned vedle další dolnovítkovický projekt „levitujícího města“ v místě dnešních festivalových ploch. Jak už Deník informoval, pořadatelé akcí si po vypršení smluv za asi deset let budou hledat nové lokality.

Výstavba parkovacího domu u městské nemocnice Ostrava, 7. července 2022.
Prokletí parkovacího domu u nemocnice ve Fifejdách: nezájem, teď podražení

Lanovka padla

A definitivní pohřbení tímto patrně čeká také projekt městské lanovky, která měla vést z Dolních Vítkovic do zoo, ale vždy byla spíše snem a vizí než skutečným plánem.

„Původní lanovka, o které jsme se léta bavili, pro budoucnost Ostravy možná nebude až tak podstatná,“ přiznalo poprvé město ústy náměstkyně Bajgarové. S přibývajícími měsíci a léty plánování bude lokalita Pod Žofinkou dostávat další konkrétnější obrysy. Už nyní se ale předpokládá, že její součástí bude i několik výškových budov, jak navrhuje renomovaný architekt Roman Koucký, který pro Ostravu nové „okresní město“, jak tomu říká, tvoří.