Cílem je přeměnit ji ve standardní část města s primární funkcí bydlení a zrušit její status vyloučené lokality. Projekt revitalizace počítá také se zásadním navýšením počtu obyvatel Bedřišky a zapojením místní komunity.

Financován by měl být z veřejných i soukromých zdrojů. Aktuálně dokončená urbanistická studie se bude dále rozpracovávat. Náklady na proměnu Bedřišky jsou předběžně odhadnuty na 472 milionů korun, pokryty by měly být z veřejných i soukromých zdrojů. 

Vizualizace nové podoby:

Vizualizace nové podoby lokality Bedřiška v Ostravě.Zdroj: Archiv Města Ostravy

Zadání studie v prosinci loňského roku bylo výsledkem jednání mezi městem, obvodem Mariánské Hory a Hulváky, odborníky zejména z řad urbanistů a zástupci obyvatel Bedřišky. Aktuálně dokončená urbanistická studie se bude dále rozpracovávat. 

Barvy Bedřišky 2020, 14. srpna 2020 v Ostravě.
VIDEO: Vyloučená lokalita v Ostravě znovu ožila festivalem Barvy Bedřišky

Možnosti rozvoje Bedřišky při respektování stávajících urbanisticko-architektonických hodnot, s upozorněním na sílu místní komunity i na varianty propojení s okolím nastínil již v srpnu 2018 architektonický workshop Vize Bedřišky, který byl součástí komunitní aktivity Bedřiška (pře)žije. Následovala dohoda jednotlivých stran o zadání studie ateliéru re:architekti.

Autoři studie, architektonická kancelář re:architekti, navrhli realizaci v několika etapách - novou zástavbu na nevyužitých plochách v sousedství a pomalou proměnu stávající zástavby.

„K plánu revitalizovat území bývalé hornické kolonie, které bylo už před rokem 1989 určeno k dožití, nás přivedli lidé, kteří tam žijí. Dokázali se v kritické fázi semknout a v rámci svých možností začít zlepšovat své okolí a bojovat za svůj prostor. Nechceme tuto energii lidí, která je docela výjimečná, promarnit. Proto jsme zvolili netradiční postup a zadali studii, která má dvě roviny. Technický návrh, které objekty zachovat a které nahradit, doplňuje rozvrh toho, co má kdo udělat včetně místních obyvatel,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Festival Barvy Bedřišky 2020:

 „Urbanistickou studii jako zásadní podklad pro budoucí rozvoj lokality budeme dále doplňovat a rozvíjet. Za podstatné považuji, že řeší jak napojení lokality na okolí, tak zásadní navýšení její kapacity. Konkrétní model bude předmětem dalších diskuzí,“ dodala náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová s tím, že pro projekt chce město zajistit částečné externí financování

Nové domy

Charakter navrhovaných nových domů je odvozen z prvků architektury finských domků. Mají mít podobný tvar a sklon střechy, dřevěný obklad a sokl jako ty stávající, budou převážně dvoupodlažní, s průhledy do zahrad. Plánováno je odstranění bariér v pohybu lidí.

Bedřiška, osada v Ostravě-Mariánských Horách a Hulvákách, říjen 2019.
Ghetta Ostravy: Bedřiška, fekální exkurze v brlohu nejhorší spodiny

Posunutá tramvajová zastávka a napojení lokality na stávající infrastrukturu by provázalo Bedřišku s okolím a eliminovalo její aktuální izolovanost. Komunikace by se propojily ve směru na Starý Zábřeh i na lesopark Benátky v Hulvákách. Nově by v lokalitě mohl přibýt obchod a restaurace.

Součást města

Studie řeší i vzhled veřejných prostranství, detail ulic a nových náměstí, doplnění zeleně. Vymezuje hranice mezi soukromým a veřejným prostorem, kterému je věnován dostatek místa. Řeší také technickou infrastrukturu včetně rybníku pro zadržování dešťových vod, který by mohl být součástí nového parku. Bedřiška by se po úpravách stala plnohodnotnou součástí města.

Snímek z natáčení pátého dílu krimiseriálu České televize Místo zločinu Ostrava.
Místo zločinu Ostrava: Pátý díl se natáčel v Bedřišce. Místní hráli sami sebe

„Při zpracování studie pro nás nebylo klientem jen město Ostrava, které nás najalo, ale také městský obvod, který se o Bedřišku stará, a samozřejmě místní, kteří na Bedřišce bydlí a berou ji za svoji. Všechny jsme se snažili pochopit a nabídnout jim smysluplné a životné řešení,“ uvedl Ondřej Synek ze studia re:architekti.

Čtyři etapy

Studie stanovuje čtyři etapy, ve kterých by měla přestavba probíhat. Její součástí je také předběžný odhad nákladů ve výši 472 milionů korun. Veřejné investice zahrnují úpravy veřejných prostor, rekonstrukci stávající a vybudování nové technické infrastruktury a výstavbu nových bytových jednotek a rodinných domů. Soukromý investor by měl vložit peníze do bytové výstavby. Konkrétní poměr soukromých a veřejných peněz bude výsledkem dalších jednání.

 Bedřiška se prezentuje jako vlastní svět, kterému jen stačí dát možnost žít. Dostane ji?
Boj o Bedřišku stále nemá vítěze. Jak kolonie dopadne?

Město musí nyní dopracovat detaily jednotlivých etap. Aktuálně se v analýze revitalizačního záměru zabývá budoucí změnou struktury obyvatel a nárůstem jejich počtu. Připravuje též komplexní projekt, který by měl sloužit jako podklad pro žádost o financování z externích zdrojů. Zároveň začíná chystat první etapu proměny, která bude řešit především technickou infrastrukturu a veřejný prostor. Zpracovává také podmínky vzniku družstva, které bude vlastnit a spravovat bytové domy.