Úpravu parkování řeší nové nařízení města, které nabylo účinnosti 1. ledna a v platnost vstoupí v následujících měsících. Věnuje se také rezidenčnímu parkování (a abonentnímu pro podnikatele a firmy), přibudou čtyři nové zóny – ve Svinově a Slezské Ostravě po jedné, dvě pak v Moravské Ostravě.

„Počet nezpoplatněných míst pro návštěvníky bez trvalého bydliště v regulovaných územích bude trvale snižován a bude jím nabídnuto parkování na záchytných parkovištích,“ podotkla mluvčí města Andrea Vojkovská s tím, že nejdříve půjde o lokality Černý potok a Hlubina. Vznikat budou i parkovací domy.

Jednotlivé obvody mohly vybrat problémové lokality, kde chtějí podmínky k parkování upravit. Zřejmě nejhlasitěji se k věci stavěli ve Svinově, kde se už dlouhé roky potýkají s tím, že cestující nechtějí platit za nádražní parkoviště a parkovací dům a odstavují svá vozidla po celém obvodu. „Naši obyvatelé nemají kde parkovat. Stačí se pak podívat, když přijede vlak, jak se spousta lidí rozprchne do ulic – pro auta,“ sdělil postřeh starosta Radim Smetana, který je za rezidenční karty tuze rád. Pro svinovské obyvatele se úřad rozhodl vymezit většinu ulic v obytné čtvrti naproti nádražní budovy.

Regulované parkování bude i ve Slezské Ostravě, radnice o něm uvažuje na centrálním parkovišti sídliště Kamenec. „I když však bude nařízení účinné, nemusíme regulované parkování v oblasti zavádět. Nyní proto vedení obvodu o této záležitosti ještě diskutuje,“ řekl starosta Slezské Ostravy Richard Vereš s tím, že změnu je možné provést vždy k 1. lednu.

REGULACE OD LÉTA

Dvě lokality vymezené pro rezidenty už má centrální obvod – vedle širšího centra města také sídlištní oblast Fifejdy II. Přibudou však další, což už obvod avizoval na podzim. Nově bude regulované parkování i na sídlištích Šalamouna a Fifejdy III.

„Jsme přesvědčeni, že tímto opatřením se nevyhovující stav ve velmi krátké době podstatně zlepší. A to i v úzké spolupráci s městskou policií,“ zmínila mluvčí moravskoostravské radnice Jana Pondělíčková a nepřímo tak upozornila, že neposlušní řidiči budou důsledně pokutováni.

Původně mělo nařízení vstoupit v platnost k 1. dubnu, avšak obvody, jichž se změna týká, požádaly o odklad kvůli potřebnému času na označení příslušných parkovacích míst dopravními značkami. S největší pravděpodobností budou nové parkovací zóny platné od 1. července.

PRYČ S DODÁVKAMI

O rozšíření zóny do Korunní ulice a vnitrobloku ulic Přemyslovců a U dvoru uvažují do budoucna na popud občanů v Mariánských Horách, v dalších obvodech, ani těch nejlidnatějších, ale prozatím téma neřeší.

„Problematika obsazování parkovacích míst rezidentů jinými řidiči se nás zatím netýká,“ řekla Gabriela Gödelová z Ostravy-Jihu. A rezidenční karty nebudou ani v Porubě, zde ale plánují jiné kroky.

„Připravujeme celkovou koncepci parkování, která by měla být hotová do konce roku. Už letos dojde ke dvěma výrazným změnám. Vyhrazená místa už nebudou poskytována fyzickým a právnickým osobám, a dostávat je budou pouze handicapovaní,“ řekl mluvčí Martin Otipka, podle něhož se letos chystá také vymístění dodávek z ulic na vyhrazená parkoviště. V závislosti na tom, jak rychle budou vznikat záchytná parkoviště, tak rychle budou mizet dodávky.

K TÉMATU

Kde všude bude k 1. 7. regulované parkování? Moravská Ostrava a Přívoz (centrum, Fifejdy II, Fifejdy III, Šalamouna)
Mariánské Hory a Hulváky (ulice Fráni Šrámka a Zelená)
Vítkovice (v okolí divadla Mír)
Slezská Ostrava (centrální parkoviště na sídlišti Kamenec)
Svinov (blok vymezený ulicemi Stanislavského, U Rourovny, Tichá)