Zda se obří budova na nevelký prostor u obchodního centra Nová Karolina vejde, ukáže až projektová dokumentace, zatím je totiž hotová jen ideová studie. Vyjádřit se budou muset také hasiči, jež zhodnotí i možnost napojení nové infrastruktury na stávající příjezdové komunikace a zejména to, zda objekt odpovídá požárně-bezpečnostním předpisům.

Ostrava Tower!!! Vizualizace. Takto by měl vypadat nový ostravský mrakodrap a nejvyšší stavba tohoto typu u nás. Definitivní podoba bude známa asi za měsíc.
Ostrava má mít nejvyšší mrakodrap v zemi. Jeho definitivní podobu určí vrty

S prvotními postřehy se Deníku svěřil ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) brigádní generál Vladimír Vlček. „S ohledem na výšku a počet podzemních podlaží mrakodrapu jej z požárně-bezpečnostního hlediska nebudeme posuzovat jen podle platných předpisů, ale budeme požadovat i odborné expertízy a simulační programy,“ řekl Deníku Vladimír Vlček.

Jaké jsou požárně-bezpečnostní podmínky hasičů, aby stavba v požadované lokalitě a zamýšlené výšce 238 metrů vyhovovala?
Náš hasičský záchranný sbor dosud nebyl požádán o žádná jednání či konzultace v této věci. Nebyl nám zatím předložen žádný stupeň projektové dokumentace stavby. HZS Moravskoslezského kraje tak dosud disponuje pouze veřejně dostupnými informacemi z médií o zamýšlené stavbě.

V areálu Vítkovice Steel probíhá demolice uzavřené ocelárny, 26. ledna 2021 v Ostravě.
Znamení doby? Ocelárna v Ostravě-Vítkovicích jde k zemi a do šrotu

Stavba bude muset splňovat nejpřísnější požadavky na požární bezpečnost

Povězte prosím, jaké podmínky by taková stavba měla splňovat v obecné rovině?
Obecně každá takováto stavba musí umožnit bezpečný únik osob při požáru a zároveň efektivní a účinný zásah hasičů. Celkové řešení musí korespondovat s požárně bezpečnostním řešením objektu a s dále rozpracovanou dokumentací zdolávání požáru. S ohledem na charakter objektu, a to zejména jeho výšku a množství podzemních podlaží, bude nutno objekt z požárně bezpečnostního hlediska posuzovat nejen podle platných právních a technických předpisů na úseku požární bezpečnosti staveb, ale rovněž bude nutno využít speciálních inženýrských postupů spočívajících v řadě multioborových odborných expertiz a simulačních programů.

Co takové programy simulují? Požár budovy?
Poskytnou přesnější výpočtové metody analyzující detailně podmínky požární bezpečnosti staveb posuzovaného objektu po vzniku požáru – intenzitu požáru, jeho šíření a šíření zplodin hoření, podmínky evakuace a zásahu s ohledem na užívání a provoz objektu.

Muž odmítá, že by otce a jeho druhou manželku zavraždil.
Závěrečné řeči ve vražedné kauze v Ostravě. Padne rekord falešného šlechtice?

Vztahují se na takto vysoké budovy přísnější požárně-bezpečnostní požadavky?
V naprosto obecné rovině lze již v tuto chvíli předpokládat, že stavba bude muset splňovat nejpřísnější požadavky na požární bezpečnost – bude muset mít mimo jiné nehořlavý konstrukční systém s vysokou požární odolností, dělení na požární úseky, chráněné únikové cesty nejvyššího typu s evakuačními výtahy, evakuačním rozhlasem a nouzovým osvětlením, elektrickou požární signalizaci s dálkovým přenosem na pult centralizované ochrany HZS MSK, na každém podlaží stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, záložní zdroje elektrické energie, pro případ mimořádné události vnitřní zásahové cesty a požární výtahy, požární potrubí s vyústí na každém podlaží, dostatečně dimenzované vnější nadzemní hydranty a také dostatečně dimenzované přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku.