Moderní odbavovací hala s proskleným rizalitem, je typickým příkladem bruselského architektonického stylu. Na její fasádě byl umístěn stylový neonový nápis. Ten už patří minulosti.

Vše o havířovském dopravním terminálu

V interiéru haly je unikátní mozaika výtvarníka Vladimíra Kopeckého s plochou 65 metrů čtverečních. Havířovské nádraží patřilo v době svého vzniku k nejmodernějším nejen v severomoravském regionu, ale na celé Moravě.

Hrejsemnou spolupracoval při výstavbě s akademickým sochařem Václavem Urubou, vyznavačem výtvarného směru brutalizmu. Jeho dílem je betonová socha Směrník, která byla začátkem roku 2014 z prostoru před odbavovací halou odstraněna. Havířovská radnice dospěla k závěru, že socha je rozbitá a neopravitelná. Nakonec ji zachránili členové spolku Důl architektury. Dnes stojí v Ostravě před sídlem Památkového ústavu na Fifejdách.

Postupem času začalo havířovské nádraží chátrat. Do oprav se neinvestovalo. Odbavovací hala měla být zbourána. Určitá naděje na záchranu vznikla jmenováním Zdenka Žáka do funkce ministra dopravy v červenci 2013. Navštívil Havířov a rozhodl, že hala bude zachována.

V lednu 2014 vláda vedená Jiřím Rusnokem skončila a tím znovu platil záměr Českých drah, s čím souhlasilo i tehdejší vedení města, odbavovací halu demolovat a postavit novou.

Ke konečnému rozuzlení došlo až po nástupu současného vedení města Havířova po jednání se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). Bourání už nepřichází v úvahu.

Vše bylo úspěšně dovršeno v pátek 24. května 2019, kdy SŽDC předala zhotoviteli staveniště. V průběhu dvou let projde celý objekt kompletní rekonstrukcí, včetně výrazných dispozičních změn.

Slavnostnímu aktu byl přítomen primátor města Havířova Josef Bělica, generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda a další hosté. Výrazně se změní i přednádražní prostor v režii města Havířova. Do historie havířovského nádraží se nesmazatelně zapsal spolek Důl architektury v čele s architekty Lucií Chytilovou a Adamem Guzdkem, kteří neúnavně bojovali za záchranu odbavovací haly.