Jednotlivé projekty nyní soupeří o finanční podporu veřejnosti. Musí vybrat celkem alespoň pět tisíc korun, a to minimálně od pěti různých dárců. Podle výše částky, kterou projekty takto získají, bude rozdělen i finanční příspěvek od Ery, a to podle pravidla: Čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte.

Projekt, který veřejnost podpoří nejvíce, získá od Ery 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc, třetí 35 tisíc a čtvrtý projekt si odnese 25 tisíc korun. Výběr peněz od veřejnosti skončí 6. ledna 2016. Nyní se už částka pohybuje kolem třičtvrtě milionu korun.

Z našeho regionu vám představujeme čtyři projekty a znovu se s nimi setkáte 4. ledna příštího roku.

Cestou za zdravím s včelkou a včelařem

Projekt Mateřské školy Pražmo si klade za cíl systematické pozorování a poznávání života včel medonosných, a tím i hlubší pochopeni vazby na člověka a přírodu.

„Jsme škola zapojená v síti škol podporujících zdraví a tím, že se zabýváme jak zdravím člověka, tak i přírody, naše celoroční téma se soustředilo na oblast včel, včelařství a s tím spojených produktů. Výsledkem tohoto našeho snažení má být vytvoření levandulového záhonu na školní zahradě, kde by děti měly možnost pozorovat včelky a čmeláky. Protože nemůžeme mít na školní zahradě úly, tak jsme to řešili takto. Cílem je tedy přiblížit dětem jednak svět včelek a osvětlit souvislost zdraví člověka a přírody," říká ředitelka Mateřské školy Pražmo Radmila Králová a dodává: „Levanduli máme nasmlouvánu s panem zahradníkem u nás v Pražmě, který už udělal projekt. Na jaře společně se zástupci obce vytvoříme záhon, kde bude vysázeno osmdesát levandulí. Ten je umístěn kolem naší sochy, repliky včelího úlu, které říkáme Ambrož, což je patron včelařů."

Obnova, nákup odcizené požární techniky mladým hasičům po vykradení zbrojnice v Kopytově

Díky nákupu požární techniky pro požární sport bude zachráněna aktivní činnost mladých hasičů SDH Kopytov (zhruba 32 dětí ve věku od pěti do 16 let), která má letitou tradici. Do projektu se přihlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Rehabilitační pobyt pro osoby s těžkým tělesným postižením, včetně seniorů

Realizace rehabilitačního pobytu pro občany s těžkým tělesným postižením přispěje ke zlepšení jejich fyzického i psychického stavu. Cílem je umožnit poznávat krásy naší republiky i lidem, kteří by si to jinak sami nemohli dovolit. Do projektu se přihlásilo Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Ostrava.

„Na ten projekt dostaneme z magistrátu omezené finanční prostředky, takže získané peníze bychom použili hlavně na zaplacení zhruba 45 tisíc korun na dopravu speciálním autobusem pro vozíčkáře, který disponuje hydraulickou plošinou. Chystáme se do Dubovic u Pelhřimova na Váňův statek, který je bezbariérový a kde si vozíčkáři i jejich rodinní příslušníci odpočinou. Mají k dispozici rehabilitaci, muzikoterapii, masáže, někteří z nich budou poprvé například u táborového ohně," říká Kamil Třos ze Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Ostrava. 

Já chci taky rodiče! aneb Dostavba domu pro pěstounskou rodinu.

Tímto projektem připravuje FILADELFIE Přístav Oldřichovice podmínky začínající pěstounské rodině k tomu, aby si mohla vzít více dětí z dětských domovů a kojeneckých ústavů do své péče. „Peníze bychom použili na dokončení v pořadí šestého rodinného domu, který je koncipován pro rodinu s pěti až šesti dětmi," říká vedoucí střediska FILADELFIE Přístav Oldřichovice Bruno Heider.

Více najdete na www.erapomaharegionum.cz