„Provedeným šetřením se podařilo zjistit, že uvedená fotografie byla pořízena policistou Městského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v rámci přijímaných opatření a prováděného šetření k danému skutku,“ uvedla Pavla Jiroušková z moravskoslezské policie s tím, že dosud není jasné, jak se fotografie dostala na sociální sítě. 

„Do současné doby se však nepodařilo zjistit osobu, která uvedenou fotografii zveřejnila na sociálních sítích. Šetření však nadále probíhá, a to jak ze strany policistů Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, tak rovněž odborem vnitřní kontroly,“ dodala Jiroušková. Poté, co se fotografie z čekárny traumatologické ambulance, kde k masakru došlo, objevila na sociálních sítích, požádala policie média i veřejnost, aby ji stáhly a dále nešířily. 

K tragické události došlo 10. prosince. Vitásek toho rána procházel kolem několika čekáren. Z nelegálně držené pistole začal střílet tam, kde bylo nejvíce lidí. Motivem mohla být nespokojenost s přístupem lékařů k jeho údajným problémům. Podle dostupných informací trpěl utkvělou představou, že má rakovinu, a že se mu lékaři dostatečně nevěnují.