Na úvod bych se vrátil ke dvacet let staré vraždě dívky z Ostravy. Nedávno vypršela promlčecí lhůta. Kriminalisté uvedli, že po pachateli budou dále pátrat. Má to vůbec smysl?

Pátrání po pachateli vraždy má smysl vždy. Obecně lze říci, že trestní odpovědnost za trestný čin vraždy zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí dvacet let. Nicméně zákon také stanoví případy, kdy se tato promlčecí doba přerušuje, i další skutečnosti. Je zapotřebí objasnit veškeré okolnosti konkrétního skutku, tedy i tohoto činu. 

(Snímky k případu naleznete v přiložené fotogalerii - pozn. redakce)

Řekněme, že ho nakonec vypátráte. Budete moci zveřejnit jeho jméno?

Nebudeme. Legislativa takovou možnost nepřipouští.

Nyní ke kriminalitě v roce 2017. Vypadá to, že se stejně jako v předchozích letech opět snížila. Čím si to vysvětlujete?

Faktorů, jež mají vliv na pokles kriminality, je vícero. Jistě je to snižující se nezaměstnanost, také dobrá fiskální politika státu a zřejmě též i uvědomění občanů, že nemusí páchat trestnou činnost, aby si opatřili prostředky k obživě. Ke zlepšení bezpečnostní situace bezpochyby přispívá i stálé navyšování stavu policistů a zkracuje se i doba výjezdů na místo.

Aktuálně dosahujeme průměrného dojezdového času od oznámení po příjezd na místo činu zhruba pět minut, řadíme se tak mezi nejlepší v zemi. Velmi se osvědčily takzvané prvosledové hlídky, které vykonávají službu ve stanovených územích regionu, tak aby v případě nutnosti mohly rychle reagovat.

Očekáváte další snížení kriminality i v roce 2018?

Je patrné, že k zastavení poklesu kriminality došlo v posledních měsících roku. Je tedy možné, že v roce 2018 se úroveň kriminality bude pohybovat na úrovni předchozího roku nebo bude mírně vyšší. Největší pokles kriminality téměř o jednu pětinu jsme registrovali na Frýdecko-Místecku, naopak k mírnému zvýšení došlo na Karvinsku. Tam jsme ale zřídili nové oddělení hlídkové služby.

Plánujete pro příští rok nábor dalších policistů? Pokud ano, v jakém počtu?

Budu jen rád, pokud se nám i nadále bude dařit přijímat nové policisty jako dosud. Řádově se jedná o 150 až 200 policistů.

Jaký případ z roku 2017 vám nejvíce utkvěl v paměti?

Nejen v mé paměti utkvěl požár historického kostela v Gutech. Na počátku srpna tehdy neznámý pachatel založil požár celodřevěného kostela z roku 1563. Plameny tuto jedinečnou historickou budovou zcela zničily. Již 3. srpna zahájil vrchní komisař trestní stíhání konkrétních osob tří mladíků.

V některých z našich minulých rozhovorů jsme se věnovali šíleným střelcům. Máme se jich obávat i u nás?

Nikdy nemůžeme vyloučit, že se jakákoliv osoba, ať již z pohnutek vlastních či převzatých, nedopustí podobného násilného trestného činu. Za Policii České republiky musíme vyvíjet trvalou preventivní aktivitu za účelem možné eliminace tohoto jednání.

V předchozích letech proběhlo v Moravskoslezském kraji několik cvičení zaměřených na šílené střelce. Chystáte nějaké i v roce 2018?

V roce 2017 proběhlo šest cvičení zaměřených právě na problematiku aktivního útočníka. V roce 2018 je plánován minimálně stejný počet cvičení. Příprava moravskoslezských policistů na takový zákrok probíhá v rámci služební přípravy, a to celoročně prostřednictvím našeho výukového střediska. Dalším krokem při vzdělávání pro případy mimořádných událostí je speciální kurz. Ten upravuje činnost policistů na místě případného útoku, tak aby byly síly a prostředky policie lépe řízeny a koordinovány.

Nyní z jiné oblasti: jaký je váš názor na drony a jejich využitelnost pro policii?

Drony mají pro policii velký potenciál, jejich využití je možné při pátracích akcích, bezpečnostních opatřeních i ohledáních míst činů, ve chvílích, kdy není možné nebo nezbytně nutné použít vrtulník. Současnou legislativu k užití dronů v rámci policie řeší úřad pro civilní letectví.

Plánujete pořízení dronů?

V budoucnu bude nákup dronů, případně jejich obslužnost, probíhat podle nové koncepce letecké služby Policejního prezidia České republiky, která je garantem jejich provozu.