"Akce byla pod taktovkou policistů z dopravních inspektorátů jednotlivých územních odborů (Bruntál, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Opava) a dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie Ostrava, stranou nezůstali samozřejmě ani kolegové z dálničních oddělení v rámci našeho krajského ředitelství. Nasazeno bylo téměř 80 policistů, převážně ze služby dopravní policie, přičemž součinnost jim poskytovali také policisté z pořádkové služby," uvedla k akci z pátku 20. listopadu v pondělí tisková muvčí policie Soňa Štětínská. 

Policisté kontrolovali, zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholických nápojů nebo návykových látek a zda nepřekračují povolenou rychlost jízdy. Zaměřili se také například na technický stav vozidel.

Pozornosti policistů neunikli ani ti nejzranitelnější účastníci silničního provozu, tedy chodci a případně cyklisté. Vzhledem k ročnímu období si připomeňme povinnost stanovenou chodcům v souvislosti s reflexními prvky.

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích," citovala Zákon o provozu na pozemních komunikacích Štětínská s tím, že zákon sice hovoří o pohybu mimo obec, policisté však doporučují nosit retroreflexní prvky také v obci, a to i v místech, která jsou osvětlena.

"Rodiče by na uvedené měli dbát u svých dětí," upozornila závěrem mluvčí policie. 

K TÉMATU

Výsledky akce

Policisté zkontrolovali 620 vozidel. Zjistili 157 dopravních přestupků, přičemž 153 z nich vyřídili uložením pokuty v příkazním řízení (v souhrnné výši přes 140 000 korun). Příslušnému správnímu orgánu oznámili zbývající (tedy 4) přestupky.

Při pohledu na konkrétní porušení dopravních předpisů zjistíme, že 9 řidičů překročilo povolenou rychlost jízdy, jen 1 řidič usedl za volant pod vlivem alkoholických nápojů a stejně tak u 1 řidiče zjistili policisté požití návykových látek. Nevyhovující technický stav mělo 6 vozidel a u 6 vozidel byla zaznamenána překročená hmotnost. Bezpečnostní pásy nepoužilo 15 osob a určitě dobrá zpráva je, že policisté nezaznamenali jediný případ nepoužití zádržného systému. Bez takzvané dálniční známky (tedy bez uhrazení časového poplatku) užili zpoplatněný úsek komunikace 3 řidiči. Cyklisté se dopustili 2 přestupků a u chodců bylo zaznamenáno 7 přestupků.

"Další zjištěné přestupky nejsou samostatně vykázány, nicméně z jistě pestré škály možných porušení vybírám například přestupky související s jízdou v jízdních pruzích nebo porušení zákonného ustavení, že řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení," dodala Soňa Štětínská.