Zvednuté hladiny toků v minulém týdnu pořádně vystrašily obyvatele Novojičínska na více místech. Voda se vylila z břehů také v Bravanticích, kde se hladina říčky Sezina dostala na úroveň třetího stupně. Starosta Bravantic Rudolf Němec si v těch hodinách uvědomil, že něco podobného zažívali v obci už před devadesáti lety.

Důkazem toho, že povodně v Bravanticích byly již mnohem dříve, je fotografie, kterou starosta objevil, když obec pořádala vzpomínkovou výstavu v kulturním domě k letošnímu 650. výročí první zmínky o Bravanticích.

„Našel jsem při tom starou fotografii z roku 1930. Ta fotografie je focená ještě ze starého zámku směrem na hospodu a sochu. Celé je to zatopené,“ uvedl pro Deník starosta Rudolf Němec a dodal, že zvláštní je, že starý snímek je z 26. října.

„To je v období, kdy v obci nebývají žádné povodně. Mám tady statistiku, kterou si hlídám, a když jsem si zjišťoval, kdy byly povodně, vždycky to zpravidla bylo červenec, srpen. Jednou, to bylo před pár lety, když tady tály hromady sněhu, to se nám to tady zvedlo, ale hned to opadlo. Ale nikdy ne v říjnu. Až letos, vlastně téměř přesně o devadesát let později, to tady přišlo znovu,“ pokračoval Rudolf Němec.

V dostupných kronikách je možno najít například záznamy z roku 1965, kdy už v polovině března při tání se voda z tehdejšího Bravantického potoka na některých místech vylila z břehů a naproti zámku zatopila část chodníku na levém břehu podél obchodu s průmyslovým zbožím.

V místě se dalo projít jen v gumákách. O tři měsíce později, 12. června, voda po deštích sahala až tehdejšímu kinu, k němu už se po chodníku podél potoka nedalo projít, „Ve sklepech domů je voda, někde do výše 1 m i více,“ stojí v kronice.

V červenci 1997 zasáhly ničivé povodně velkou část Moravy, Bravantice nevyjímaje. Někteří pamětníci vzpomínali, že měli vodu do půli oken, a peripetie s velkou vodou se opakovaly téměř přesně po desíti letech, přesněji v první dekádě září 2007. Po deštích se zvedla hladina říčky Sezina, která s sebou brala větve a další věci. Ty se, podobně jako v roce 1997, zasekly o starý kamenný most u zámku.

Tehdejší starosta Ivo Kočíš pro Deník uvedl, že most v tu chvíli zafungoval jako špunt a voda se začala valit do okolí. Řada domů byla opět zatopených, po opadnutí vody, lidi čekal úklid bahna. Bravantice byly tehdy asi nejvíce postiženou obcí ze všech, kterých se povodeň týkala.

Stará památka v podobě kamenného mostu nakonec nápor vody nevydržela a mnozí obyvatelé obce byli i rádi.

Současný starosta Rudolf Němec je rád, že starou fotografii našel. „Lidi pořád říkají, že za povodně mohou klimatické změny. Tak jim říkám, že povodně tady byly už dávno,“ uzavřel.

Říjnová povodňová situace v Jeseníku nad Odrou a okolí: