Mezi demonstranty byli zejména zdravotníci orlovské nemocnice a také obyvatelé Orlové. 

S sebou si přinesli různé transparenty a provolávali také hesla, jako například: "Neberte nám nemocnici či Zvítězíme Orlová.

Průběžně také zaznívaly proslovy organizítorů akce a účastníků.

Kolem 9. hodiny se účastníci demonstrace přesunuli do budovy úřadu, kde chtějí sledovat jednání zastupitelů.  

"Pokusím se zastupitelům vysvětlit, že kraj jsou oni sami. Na nich je to rozhodnutí. Je třeba myslet především na pacienty," řekl starosta Orlové Miroslav Chlubna. 

Důvodem demonstrace je dnešní zasedání krajského zastupitelstva. To by mělo rozhodovat o budoucnosti nemocnice.

V úvahu přichází několik variant. Nemocnice jako taková zanikne a v objektu bude pouze poliklinika s ambulancemi a léčebna dlouhodobě nemocných. Sami orlovští projevili zájem o převod špitálu pod město s tím, že by tam zůstala v provozu vyhlášená ortopedie. 

Podle dostupných informací by mohlo dojít ke zrušení takzvané unie, kdy jsou několik let pod jedním vedením tři nemocnice - Karviná, Orlová a Havířov. Karvinská a Havířovská by měly být opět samostatné.

Rozhodnutí krajského zastupitelstva

Před 11. hodinou se zastupitelé dostali k hlasování. 

Nejdříve vzali na vědomí informativní zprávy. 

Následně hlasovali o zrušení personální unie, tedy rozdělení svazku Karviná a Havířov. Pro bylo 34 zastupitelů, proti 5 a 19 se zdrželo.

Krajské nemocnice v Karviné a Havířově budou míst tedy své samostatné vedení. 

Hlasování o osamostatní nemocnic Karviná a Havířov.Zdroj: MSK

V dalším hlasování se rozhodovalo o zrušení nemocnice v Orlové a přestěhování akutní péče a lůžkových oddělení - ARO, chirurgie, ortopedie, interny a rehabilitace do Karviné a Havířova. Pro bylo 34 zastupitelů, proti 20 a 4 se zdrželi.

Hlasování o zrušení nemocnice v Orlové.Zdroj: MSK

Protest Orlovanů proti výrazné redukci nemocnice ve čtvrtek 17. ledna 2019.
Poznámka Richarda Kutěje: Nelehké rozhodování