„Rok 2014 byl plný změn a chaosu. Lidem se odehrálo hodně zásadních věcí v soukromém životě a hodně se toho událo i ve světě.

V roce 2015 přijdou nové příležitosti a šance, kterých se člověk může chytit, pokud se bude soustředit víc na realitu a na sebe samého a uvědomí si, co skutečně chce," uvedla Eva Tomešková s tím, že se vyplatí přemýšlet o smyslu života.

„Rok 2015 nám dá šanci porozumět světu i vlastnímu životu v nových souvislostech. Stačí si dávat pozor a nedělat stejné chyby," doplnila Tomešková.

Rok 2015 podle numerologie

Dvojka znamená citlivost, emoce, intuici a vnímavost. Cítíme z okolí problémy druhých a vztahujeme je na sebe a zabýváme se jimi, přemýšlíme o nich. Citlivost a intuice je jasná. Rok 2015 bude velmi citlivý.

Nula posiluje pozitivním směrem všechna čísla okolo, pomáhá k citlivosti ke dvojce a také k jedničce jako k prosazení a dominanci.

Jednička je symbolem autority, vůdcovství, rozhodování a prosazování správných věcí. Lidé by se měli zabývat novými cíli a novými energiemi. Budeme prožívat nové situace, které jsme si dříve ani neuměli představit. Je to vše o novém myšlení.

Pětka je velice důležitá. Pětka je spojená se svobodou. Budou padat hranice a budou se otevírat nové obzory. Lidé se zakousnou do nových projektů a dotáhnou je do konce. Pětka nám pomáhá právě v tom, abychom věci dotáhli k výsledku.

Z numerologického hlediska se jedná o rok karmický. Nový rok symbolizuje číslo osm, které získáme součtem čísel letopočtu, tedy 2+0+1+5. Karma znamená příčinu a následek neboli v tomto roce bude platit vrchovatou měrou rčení: co jsi zasel, to taky sklidíš.

„Pokud jsme se v životě už hodně naučili a poučili, tak můžeme čekat také odměnu. Je to o energii, kterou každý z nás vysílá a přijímá. Bude se dělat velký pořádek. Někdo se může zahojit, jiný zase může zaplatit. Jde o to, aby se oddělilo zrno od plev. Každý z nás si má uvědomit, jak si život dál představuje.

A neměli bychom se soustředit pouze na hmotu, ta se bude propojovat s duchovnem," uvedla krnovská věštkyně Eva Tomešková s tím, že lidé by se měli navracet zpátky k sobě.

Vesmír nás bude nutit k zásadním rozhodnutím, kudy naše cesta bude pokračovat dál. Rok 2015 také bude hodně o duši. Bude očistný, nelehký, ale velmi uzdravující. Celá společnost bude tímto procházet.

Co bylo a co budeTechnika se propojí hodně se selským rozumem. Už nebude tak důležitá. Lidé se budou navracet k sobě. Důležité bude propojení konzumního se sférou duchovní tak, abychom se přiblížili k větší rovnováze. Je třeba dát naše životy do většího klidu a přehodnotit základní žebříčky hodnot.

To je pro každého z nás individuální úkol – uvědomit si, co je v životě skutečně důležité. Všichni máme šanci stát se lepšími a moudřejšími, ale každý musí začít sám u sebe.

PolitikaPozitivní vývoj může sehrát jen trpělivost, dobrá orientace a hmotná spravedlnost. Našlapovat se musí velice zlehka, všechno chce klid. Tímto způsobem se může dosáhnout větší stability a celkově uspokojujících tendencí. Komunikace je základní prioritou s moudrostí k tomu.

PřírodaLokální záležitosti budou, ale spíše malé. Pro náš region by mohly vlivy počasí částečně komplikovat situaci, ale svým přístupem k ekologii můžeme tyto negativní vlivy zásadně eliminovat na nejmenší možnou míru. Pokud o to budeme vědomě usilovat, nemusíme se v roce 2015 ničeho obávat.

Rodina a vztahyDůležité bude posílení statutu rodiny. Důležité budou vztahy v rodinách. Bude se rodit více dětí, kterým zázemí neutuží ani tak manželství, ale hlavně vztahy mezi rodiči. Kreativita a tvořivost budou prohlubovat naše vztahy. Energeticky se přitáhnou lidé, kteří se zajímají o kreativní oblasti. Lidé by se neměli bát opustit staré, aby mohli začít něco nového.

Sociální sféraDojde k vyrovnávání ženské a mužské energie v cítění. Bude vládnout rovnováha a spravedlnost ve finančních záležitostech. Lepší vyhlídky budou hlavně v sociální sféře a nezaměstnanosti. U sociálně nejslabších se bude situace zlepšovat.

EkonomikaUkazují se šťastná řešení celkové ekonomické situace. Půjde hlavně o snahu domluvit se a komunikovat. Nebojme se rizik a nových příležitostí. Právě energie bude vytvářet nové situace, jedná se především o sféru výzkumů a dosud neprobádaných oblastí. Intuice bude pomáhat a hlavně ženy budou hodně fungovat, jsou dobře nastartovány do politiky a ekonomiky.