Dvouletý Janko Bobek na Slovensku onemocněl leukemií, chemoterapie selhala a proto je nyní jedinou šancí na záchranu jeho života transplantace kostní dřeně. Hledání dárce znamená, že je nutné v registru najít dobrovolníka, který se s Jankem bude naprosto shodovat ve složitém systému transplantačních znaků.

„Nejdříve se hledá ve slovenském registru, ale ten je velmi malý. Zapsáno je zde jen asi okolo 10 tisíc osob. Potom se hledá v našem. Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD), který má něco přes 90 tisíc členů. Pak se hledá v Německu, odkud bereme my Češi kostní dřeň nejčastěji. Pokud se vhodný dárce nenajde , hledání se rozšíří na celou Evropu a svět. Samozřejmě se po tom hraje o čas,“ vysvětlila Xenie Mráčková na příkladu malého Janka jak funguje ČNRDD.

V SOBOTU V KRNOVĚ NA NÁMĚSTÍ

Xenie Mráčková je koordinátorkou projektu 450ml NADĚJE, který se primárně zaměřuje na dárcovství krve. Je také členkou Nadace pro transplantaci kostní dřeně.
Když se dozvěděla o situaci slovenského chlapce, rozhodla se ve spolupráci s dalšími partnery uspořádat nábory do ČNRDD v Opavě a Krnově.

V Opavě se jedná o přednášky na středních školách. V Krnově se v sobotu 11. ledna uskuteční celodenní nábor. Kdokoliv si může přijít pro informace do vinárny Radniční restaurace na krnovském náměstí. Krnované ji znají jako bývalý klub Valentýn.

„Spojila jsem se s paní Alenou Coufalovou ze spolku Rošťáci Krnov, která se spolu s maminkami a s námi rozhodla uspořádat v Krnově nábor pro Janka a ještě jednoho nemocného chlapce. Spolupracujeme s velkou osobností ČNRDD, paní Zdenkou Wasserbauerovou a také s krnovským podnikatelem Ivanem Kocmánkem, který sám podstoupil transplantaci a díky této osobní zkušenosti ochotně podporuje nábory dárců do ČNRDD,“ uzavřela Xenie Mráčková s tím, že je v kontaktu také s maminkou nemocného Janka.

K TÉMATU

Jak probíhá registrace dárce kostní dřeně? Stačí poskytnout vzorek DNA jednoduchým stěrem z dutiny ústní tyčinkami. Stírá se po dobu jedné minuty v horní části úst mezi lící a dásní. Stírá se na levé i pravé straně zárověň pomocí dvou tyčinek. Dále je nutné vyplnění krátkého dotazníku. To je vše.

Podmínky pro registraci nového dárce dřeně:
Věk od 18 do 35 let
Ochota pomoci jakémukoli pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí
Hmotnost více než 50 kg
Výborný zdravotní stav bez trvalé medikace (kromě antikoncepce)
Ochota podstoupit odběry a vyšetření