„Někdy je toho opravdu moc, ale nestěžuji si. Máme pozitivní zpětnou vazbu od lidí a ta nabíjí,“ usmívá se nejvyšší muž města Opavy. Těší ho také zodpovědnost Opavanů směrem ke stávající situaci. V následujícím rozhovoru pro Deník prozradil mimo jiné, že město chystá pomoc živnostníkům a podnikatelům a třeba i to, zda budou otevřené mateřské školy.

Jen pro zajímavost, město Opava distribuovalo svým občanům 22 000 látkových roušek, dalších 14 500 organizacím v první linii, 2200 respirátorů, 40 000 chirurgických roušek a dalšího ochranného materiálu v rámci Opavy a dalších 40 obcí.

Celý svět si musí zvykat na nového neviditelného nepřítele, s kterým bojují úplně všichni. Jak vy z pozice primátora vnímáte Opavany?
Vnímám občany města Opavy velice pozitivně, protože se k boji s pandemií postavili skutečně čelem. Neřešili jsme doposud žádné závažné přestupky s dodržováním vládních nařízení. Když pominu drobné přešlapy ve smyslu toho, kdy se například větší množství lidí shromažďovalo na dětských hřištích, tak o nic vážnějšího nešlo. Za mě velké poděkování a pochvala Opavanům za to, že respektují nařízení. Jsou vzorní při nošení roušek. Do přestupkového řízení byly předány zatím tři případy, ostatní byly řešeny domluvou. Jinak ani od státní policie nemám hlášeny žádné závažnější delikty.

Na začátku nouzového stavu byl velký nedostatek ochranných pomůcek. Jak město Opava s tímto problémem bojovalo? Jaká byla vlastní cesta?
I v Opavě to bylo velice složité. Nastavili jsme si systém, jak se s tímto problémem vypořádat. Na začátku nouzového stavu byl velký nedostatek roušek, nebyly ani chirurgické. Na úvodních zasedáních krizového štábu jsme zjišťovali, jak na tom jsou městské organizace, nemocnice, záchranka, policie, Psychiatrická nemocnice. Všichni měli ochranné pomůcky v řádech na dny. Sestavili jsme skupinu, zřídili e-mailové adresy a telefonické linky. Ve spolupráci s našimi městskými organizacemi jsme začali roušky i šít, taktéž jsme začali nakupovat materiál pro mimo městské organizace na šití roušek. Na krizovém štábu je zřízené sběrné místo na roušky, odkud se pak distribuují potřebným. Ze začátku jsme zásobovali první linii. Následovala pomoc dalším, třeba lékárnám nebo například i řeznictvím. Systém se osvědčil a za mě výborně funguje. Nyní už nakupujeme i respirátory FFP 2. Po celou dobu navíc funguje telefonická nonstop linka pro občany, kterým na zavolání pomůžeme, a to většinou těm, kteří sami nemohou, nebo se jedná o důchodce nebo lidi v karanténě.

Rozvoz ochranných pomůcek vám zajišťuje kdo?
Od opavské společnosti ADIV jsme dostali do bezplatného pronájmu pět automobilů, z toho jednu dodávku. Vše se rozváží prostřednictvím zaměstnanců magistrátu. Jsou také zřízeny krizové linky týkající se rozvozu jídla a dalších potřebných služeb, ty fungují od rána do večera sedm dní v týdnu.

Co se dá představit si pod pojmem distribuce jídla?
Tuto službu využívají především senioři. Jde o nákup, balení a rozvoz potravin. V praxi to funguje tak, že senior nebo člověk, který je v karanténě, zavolá s tím, že si nemá možnost nakoupit. Spolupracujeme s panem ředitelem Zemanem ze Zařízení školního stravování. Máme připraveno několik typů balíčků, dotyčný si jeden z nich vybere, máme pro tyto účely pořízen i balící stroj. Následně za pomoci našich zaměstnanců nebo Českého červeného kříže jsou balíčky rozváženy.

Jak velký zájem o tuto službu z řad seniorů je?
Balíček si senioři platí, samotný rozvoz je zdarma. Jinak se jedná o desítky rozvozů denně. V rámci těchto rozvozů distribuujeme i roušky a poskytujeme další služby jako nákup léků, ale třeba i venčení psa, pokud je člověk v karanténě a nemá jinou možnost. To platí nejen o seniorech, kteří se nemají na koho obrátit. Tohle vše dělají naši zaměstnanci ve spolupráci s Českým červeným křížem a skauty.

Stal se případ, že někdo tyto služby nějakým způsobem zneužil?
Naštěstí jsme nic takového nezaregistrovali. Hlídáme si ale hlavně ceny při nákupu respirátorů, protože ty byly ze začátku vyšponované hodně vysoko. Chodí nám desítky nabídek od různých firem. Ověřujeme si kvalitu a díváme se rovněž na cenu.

Skupinou lidí na území města jsou bezdomovci. Jak je o ně postaráno? Mám na mysli roušky a hygienické potřeby. Setkali jste se s případem nakaženého bezdomovce?
V tuto chvíli s nimi nemáme problém. Máme pro ně připravenou budovu, která je konkrétně vybavena pouze pro lidi bez domova. Osobně jsem nebyl informován o žádném potvrzeném pozitivním případu člověka bez domova. Dezinfekční prostředky i roušky dostávají prostřednictvím strážníků městské policie či Armády spásy.

V současné době máme v Opavě MHD zdarma, k tomu se neplatí za parkovné. Do toho služby města směrem k občanům, letáky do schránek… Už víte, kolik to bude město asi stát?
Konkrétní číslo ještě nemám. Ale začnu letáky. Ušetřili jsme tím, že nevychází zpravodaj Hláska jako takový. Rozhodli jsme se pro jednodušší formát, protože informace se rychle mění. Proto jsme přešli na letákovou verzi, kterou tiskneme v počtu 27 000 kusů, aby šly do všech schránek. Roznášíme je vlastními silami. Neplatíme tak distribuci. Všechny další informace jsou na webu a facebooku či jiných informačních kanálech města. Tento týden budeme zadávat všem ředitelům městských příspěvkových organizací, obchodních společností a vedoucím odborů magistrátu, aby se podívali, které věci neproběhly a které kvůli pandemii neproběhnou, abychom mohli upravit rozpočet města. Jedná se nám nejdříve o období od 14. března do 30. dubna, to znamená doba nouzového stavu. Co se týká dopravního podniku, tak tam se jedná o výpadek v řádu miliónů korun, protože doprava byla zdarma, ale my jsme museli platit veškerou režii. Výpadky jsou ale všude. Nemohly se hrát zápasy, nefungovalo divadlo. Ztráty ještě budeme vyhodnocovat.

Jak dlouho budou mít občané ještě MHD zdarma?
Byli jsme jedno ze čtyř měst v republice, které mělo MHD zdarma. Nechci předjímat, ale řešíme nyní provoz od prvního května a to, že bychom najeli na standardní placený provoz, nicméně v letním jízdním režimu. Chceme jít v souladu s krajem.

Koronavirová pandemie má těžký dopad například na živnostníky atd… Chystá město v tomto směru nějakou pomoc?
Máme připravenou variantu pro nájemníky nebytových prostor města a také pro živnostníky a podnikatele s obratem do deseti miliónů korun ročně. Podmínkou je, že musí podnikat a mít provozovnu na území statutárního města Opavy. Ta musela být uzavřena nařízením vlády. Zřídili jsme koronavirový účet, na který jsme uvolnili dvacet miliónů korun. Výzva číslo 1 bude spuštěna od prvního května.

To znamená, že od prvního května mohou být podávány žádosti?
Ano, první výzva je nastavena za období od 14. března do 30. dubna, tedy za dobu trvání nouzového stavu a bude spuštěna 1. května. Připravili jsme takové řešení, aby žádost byla pro podnikatele co nejjednodušší, s čestným prohlášením a mohla proběhnout rychlá forma úhrady tak, abychom žadatelům pomohli co nejrychleji. Pomoc od státu přijde, ale může být časově delší.

A co řadoví občané?
Schválili jsme o půl roku oddálení místních poplatků, řešíme další varianty pomoci.

Nabízí se ještě otázka otevření mateřských škol. Plánuje je město otevřít do prázdnin?
Nechali jsme si zpracovat analýzu o potřebnosti mateřských škol. Budeme chtít vědět, zda rodiče mají nebo nemají zájem o jejich otevření. Jsme připraveni na obě varianty. Nepřipravujeme ale plošné otvírání školek. Pokud poptávka bude, otevřeme vybraná zařízení, s tím je potřeba zajistit i stravu v rámci Zařízení školního stravování. Směřujeme k termínu pětadvacátého května. Samozřejmě že pokud otevřeme, budou muset být nastaveny bezpečnostní a hygienické podmínky. Dodání dezinfekčních prostředků a roušek. Jelikož i výuka ve školách bude dle nařízení vlády na prvním stupni probíhat dobrovolně, i tam se budeme rodičů ptát, zda bude zájem dávat děti do škol.

Jak to vypadá s investičními akcemi v Opavě, byly zastaveny? Nebo pokračují?
Zásadní investiční akce jsme nezastavovali. Chceme držet ekonomiku, udržet tím zaměstnanost v Opavě. Chováme se hospodárně, budeme dělat aktualizaci investičního plánu zejména s výhledem na roky 2021 a 2022. V této chvíli některé akce ještě soutěžíme. Naposledy se jednalo o křižovatku Žižkova – Krnovská, kdy jde o propojení s Městskými sady. Zde se nám podařilo ušetřit 5,5 miliónu korun.

Zeptám se závěrem ještě na opavský sport, ten je v souvislostí s koronavirovými opatřeními ekonomicky ohrožen? Přece jenom město vlastní jak fotbalový, tak basketbalový klub…
V této chvíli neumím na tuto otázku odpovědět. V současné době není jasné, jak se bude třeba fotbalová liga vyvíjet. Vypadá to, že se hrát bude, ale bez diváků. Myslím si, že nyní zásadní ohrožení není, finance v letošním roce máme. Další rok to budeme muset řešit, a to v návaznosti na sponzory. U obou klubů došlo ke snížení platů, stejně jako u ostatních i u nich budu chtít znát, jaké mají výpadky, nové finanční plány, a to už i s výhledem na novou sezonu.