Podle hlavního organizátora Libora Jalůvky ze závodu ODRA bylo mezi přítomnými hodně bývalých zaměstnanců Dolu Jeremenko i dalších ostravských šachet.

„Přišli ale i mladí lidé a celé rodiny, které nemají s hornictvím nic společného. Nejmladšímu účastníkovi bylo 6 měsíců a nejstaršímu 85 let,“ upřesnila mluvčí podniku DIAMO Jana Dronská. Šachta, která zajišťuje čerpání důlních vod pod celou Ostravou, otevřela své provozy veřejnosti poprvé od zahájení útlumu.

Podívejte se také na seriál Deníku:
Ostravské šachty dnes

Zájemci mohli vyjet na dominantní kladivovou těžní věž jámy Jeremenko a prohlédnout si Ostravu i okolí z výšky 55 metrů. K vidění byly unikátní obří čerpadla pro čerpání důlní vody z ostravské a petřvaldské dílčí pánve. Součástí programu byla i prohlídka druhé strojovny s památkově chráněným funkčním elektrickým těžním strojem z roku 1924 a prohlídka centrálního dispečinku pro řízení čerpání důlních vod a monitoring výstupu důlních plynů na povrch.

Prohlídku si nenechal ujít ani Antonín Mynarz z Horní Suché. Ten pracoval na šachtě ČSM šestatřicet roků. Stejně jako šestasedmdesátiletý Antonín Nepovím, který bydlí v nedalekém Havířově a pracoval jako důlní strojní inženýr.

„Přijel jsem se podívat, jak to tady vypadá a trochu i zavzpomínat. A určitě si nenechám ujít ani prohlídku strojovny a obřích čerpadel,“ uvedl ještě před prohlídkou bývalý důlní inženýr.

K TÉMATU:
Těžba na Dole Jeremenko (dříve Louis) probíhala v období 1896 až 1992 a celkem bylo vytěženo 28,5 milionu tun uhlí. Důl měl rozlohu 290 hektarů, osm pater, tři jámy a největší hloubka, odkud se dobývalo uhlí, byla 1200 metrů. Na základě rozhodnutí státu byla těžba na Dole Maršál Jeremenko utlumena a zcela ukončena k 31. prosinci 1992.

Státní podnik DIAMO provozuje v areálu bývalého dolu i těžní jámu Jeremenko 3, která slouží k čerpání důlních vod.

„Ty čerpáme tak, abychom je udržovali v úrovni minus 388 metrů pod úrovní moře. To znamená asi 610 metrů pod povrchem. A to tak, aby nemohly důlní vody přetékat směrem do karvinské části revíru, kde ještě šachty uhlí těží,“ vysvětlil Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu Odra podniku Diamo. Jak dodal, za minutu se načerpá 160 až 180 litrů důlních vod, které se pak potrubím přivádějí až k řece Ostravici, do které se vypouštějí.

Jak Petr Kříž dodal, sídlí na Dole Jeremenko i dispečink, který sleduje výstupy důlních plynů, hlavně pak metanu, na povrch. „Monitorujeme koncentrace metanu na jednotlivých vrtech, aby nemohlo docházet k nekontrolovanému výstupu na povrch,“ upřesnil Petr Kříž.

Specialista na útlum těžby Libor Jalůvka připomíná, že vláda vyhlásila útlum v roce 1990. „Tehdy na ostravských šachtách pracovalo přes 19 tisíc zaměstnanců. Většina z nich musela z hornictví odejít. Byla to pro ně těžká rána. Když se k nám přijdou podívat a uvidí třeba na vrátnici některé artefakty, které jim připomínají dobu, kdy fárali, je na chlapech vidět, že jsou i dnes naměkko. Vzpomínky na mládí a dobu, kdy dělali jako havíři, se vracejí,“ dodává Libor Jalůvka.

Odplyňovací, metanový komínek v areálu Karolina Park v Ostravě.
Karolina a Šalamoun: proměna ze všech největší přímo v centru Ostravy
 Menší těžní věž jámy Louis (vlevo) a kladivová těžní věž vtažné jámy na Jeremenku, kulturní památka.
Důl Jeremenko. Podívejte se, jak známá ostravská šachta vypadá dnes