Kvalitu ovzduší podle aktuálních hodinových koncentrací prašného aerosolu hodnotí meteorologové na jednotlivých měřicích místech jako velmi dobrou nebo dobrou. "Rozptylové podmínky budou většinou dobré, místy mírně nepříznivé. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou většinou pohybovat pod, ojediněle kolem hodnoty stanoveného imisního limitu," uvedl ČHMÚ.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Ke znečištění přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.

Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 (v mikrogramech na metr krychlový) na vybraných měřicích stanicích:

Měřicí stanice Pátek 23. listopadu 06:00 Pátek 23. listopadu 14:00 Sobota 24. listopadu 07:00 Sobota 24. listopadu 14:30 Neděle 25. listopadu 07:30
Český Těšín 110 143 151 111 49
Frýdek-Místek 85 111 95 68 27
Havířov 88 119 139 114 41
Karviná 83 108 135 116 47
Ostrava-Fifejdy 80 109 129 103 34
Ostrava-Mariánské Hory 73 100 130 105 25
Ostrava-Přívoz 87 115 139 118 41
Ostrava-Radvanice 91 114 139 120 33
Ostrava-Zábřeh 87 119 137 110 37
Opava 77 102 56 23 18
Rychvald 87 111 134 116 44
Studénka 72 52 35
Třinec-Kanada 113 140 72 33 21
Třinec-Kosmos 113 136 52 11 12
Dolní Lutyně-Věřňovice 84 103 125 112 50

Zdroj: ČHMÚ